Forum građana Zenice formiran je 1992. godine kao odgovor građanski orijentisanih patriota na krizu u društvu koja je nastala s promjenom društvenog sistema. Kroz tri decenije djelovanja, Forum prolazi kroz period stalnog dokazivanja i odbrane principa na kojima je formiran. Društvenim radom u cijelom tom periodu i realizacijom velikog broja projekata, sarađujući na partnerskim principima s drugim organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i institucijama, davali su i daju svoj doprinos pozitivnim promjenama u Zenici i u širem okruženju.


Svečana skupština udruženja na kojoj će dodijeliti priznanja pojedincima i institucijama za njihove rezultate u društvenom i profesionalnom radu, u promociji Zenice, našeg identiteta i kulturno-historijskog naslijeđa kao i za podršku i pomoć u radu Foruma, održat će se u srijedu, 7. decembra, u prostorijama Muzeja grada Zenice. Nakon Skupštine će biti otvorena izložba na kojoj će predstaviti dosadašnje realizovane projekte i inicijative za naredni period.


– Nizom događaja pod zajedničkim nazivom „Naših 30 godina građanskog aktivizma“, mi obilježavamo naš jubilej a sve naše aktivnosti imaju osnovnu poveznicu – pozitivna promocija Zenice kroz valorizaciju zeničkog kulturno-historijskog naslijeđa i afirmaciju pojedinaca i kolektiva koji su postigli i postižu zapažene rezultate u oblasti društvenih djelatnosti, posebno kulture i umjetnosti kao i u oblastima svog profesionalnog djelovanja, gradeći svi tako prepoznatljiv zenički identitet -kažu iz Foruma a prošle sedmice je održan i prvi događaj, tribina pod nazivom: Govor-Razgovor-Dogovor=Društveno okupljanje i povezivanje. Ovo je novi projekat kojim zapravo nastavljaju s misijom okupljanja i usmjeravanja društvenih institucija i pojedinaca ka postizanju njihove vizije Zenice: Grad u koji se dolazi i u kom se želi ostati.
Javnu tribinu otvorio je predsjednik Foruma građana Zenica Muhsin Ibrahimagić koji je predstavio goste-govornike na pomenutu temu. Panelisti na tribini su bili prof. dr. Nerzuk Ćurak s Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Velida Kulenović novinarka radija FBiH, prof. dr. Samir Lemeš s Politehničkog fakulteta Zenica i doc. dr. Mirza Džananović s Filozofskog fakulteta Zenica.
– Naše društvo je društvo monologa, a ne dijaloga. Izgubili smo sposobnost slušanja. Neslušanje i apatičnost ne pomaže u razvoju društva niti rješavanju problema. Ohrabriti ljude da nešto mogu promijeniti nužno je za razvoj i lokalne i šire zajednice, pogotovo mlade ljude -istakao je Ćurak.