U većini gradova i općina u Zeničko-dobojskom kantonu usvojeni su budžeti za 2023. godinu. Najveći budžet, prema usvojenom Nacrtu, očekivano, ima Grad Zenica, zatim Grad Visoko, Općina Kakanj i Općina Tešanj, dok najmanje budžete imaju općine Vareš i Usora.

Gradsko vijeće Zenica je, polovinom januara, usvojilo Nacrt budžeta Grada Zenica. Ukupno planirani prihodi i primici, a shodno tome i rashodi i izdaci, u Nacrtu Budžeta za 2023. godinu iznose 84.650.107,01 KM i isti su za 29% veći od ukupnih prihoda i primitaka planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu. „Strukturu prihoda i primitaka po Nacrtu Budžeta za 2023. godinu čine: prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 67.728.127,01 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, sredstva su, između ostalog, planirana za: rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže – preko četiri miliona KM, za rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže – oko 2,6 miliona KM, za izgradnju depoa apoteka i objekta Hitne pomoći – 4,5 miliona KM, zatim za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje poslovnih zona – oko jedan milion KM, za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,… Budžet je i socijalni, s obzirom na to da je za socijalnu oblast planirano ukupno 18.579.212,99 KM ili 21,95% ukupnih rashoda“, kazala je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika Grada Zenica za finansije. U toku je javna rasprava, a gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je kako se nada da će Budžet i u formi prijedloga biti usvojen do kraja januara.

Najveći Budžet Visokog u historiji

Visoko

Krajem decembra usvojen je Budžet Grada Visokog, u iznosu od 34.980.000 KM, a u odnosu na 2022. godinu, ovogodišnji Budžet je veći za devet miliona KM. „Imamo mnogo projekata koji su ugovoreni i čija realizacija slijedi u 2023. godini i oni su u visini od 2,2 miliona KM. Također, tu je i iznos od 2,1 milion KM sredstava od viših nivoa vlasti. Ono što bih također pomenuo jeste iznos subvencije od 150.000 KM za JKP „Visoko“, a odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada i na ovaj način, pošto je poskupilo gorivo, kao i sve ostalo, mi ćemo zadržati cijenu odvoza za naše građane na istom nivou kao i do sada, a subvencijom pomoći JKP „Visoko“ da održi ekonomsku isplativost. Pored ovoga u proteklom periodu smo smanjili cijenu vode i obezbijedili besplatne priključke za branioce, a ništa od usluga nije poskupilo i na to smo ponosni, ako znamo do kakvih promjena i poskupljenja je došlo“, rekao je Mirza Ganić, gradonačelnik Grada Visoko.
Na sjednici Općinskog vijeća Kakanj, održanoj 22. decembra 2022. godine, usvojen je Budžet Općine Kakanj za 2023. godinu, u i iznosu od 33.861.263,71 KM.
„U 2022. godini smo Općinskom vijeću ponudili Budžet Općine Kakanj u iznosu od 27.410.533,66 KM. Nakon toga, tokom godine smo imali šest izmjena budžeta (rebalansa) i svaki put s povećanjem prihoda. Ova sredstva su izdvojena za nekoliko značajnih kapitalnih projekata u Kaknju. Na posljednjem rebalansu taj budžet je iznosio 34.445.057,98 KM.U 2023. godinu smo ušli sa nešto nižim Budžetom, ali očekujemo da će i on rasti, obzirom na procjene koje imamo o trendovima povećanja prihoda. Ono što je značajno za ovaj budžet jeste trezorsko poslovanje naših javnih ustanova u okviru budžeta što osigurava nesmetan rad i izmirenje obaveza JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“, JU Kulturno-sportski centar i JU Centar za socijalni rad. Također, u ovom budžetu je dio prenesnih projekata iz 2022. godine. Opet je značajan dio sredstava opredijeljen za pomoć ugroženim kategorijama, podsticaje privredi i poljoprivredi, kakanjskim studentima i đacima, boračkim organizacijama, sportistima, djeci s poteškoćama u razvoju, nevladinim organizacijama, mladima…“, rekao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.
Budžet Grada Zavidovići usvojen je 29.12.2022. godine, u iznosu od 14.676.779,41 KM. U odnosu na Plan Budžeta za 2022. godinu (12.716.938,91KM), Budžet za 2023.godinu, veći je za 1.959.840,50KM.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju