Gradsko vijeće Zenica je na 13. sjednici održanoj 30. septembra donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Kamberovića ravan i padina“, Nacrta Regulacionog plana „Crkvice“ i Nacrta Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“ i upućivanju istih na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju prijedloga regulacionih planova, Nacrt Regulacionog plana „Kamberovića ravan i padina“, Nacrt Regulacionog plana „Crkvice“ i Nacrt Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivani su građani da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju navedenih planskih dokumenata.
Javne rasprave su održane prošle sedmice za sva tri regulaciona plana, a najviše interesa građani su pokazali na raspravi za Nacrt Regulacionog plana „Crkvice“ na kojoj su poslane jasne poruke da zelene površine ne žele pretvarati u nove zgrade, najavili su i peticije građana te sve pravne lijekove kako bi zaštitili zelenilo za svoju djecu. Kako su istakli građani, ovaj Nacrt obiluje izgradnjom i nadogradnjom novih stambenih kolektivnih i individualnih objekata, benzinske pumpe, novih kružnih tokova i saobraćajnica, nadzemnih i podzemnih garaža, ali sve nauštrb građana i djece kojoj žele oduzeti zelene površine.
Svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, s naznakom „JAVNA RASPRAVA“.