U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, protekle srijede su ministar za privredu Zlatko Jelić i gradonačelnici/načelnici, odnosno njihovi predstavnici, osam gradova/općina u Zeničko-dobojskom kantonu potpisali ugovore o dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona, u ukupnom iznosu od 1.031.000 KM.
Novi investitori i radna mjesta
Premijer ZDK Mirnes Bašić je istakao da je opredjeljenje Vlade ZDK ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica na području ZDK. „Nadam se da će ova sredstva biti od koristi lokalnim zajednicama, za njihove industrijske zone, a najvjerovatnije će i potencijalni investitori biti zadovoljni, te da ćemo našim ulaganjima u industrijske zone i sredstvima od lokalnih zajednica poboljšati privredni ambijent na području ZDK“, rekao je premijer Bašić.
Ministar Jelić je rekao da je svim općinama i gradovima, koji su aplicirali za maksimalni iznos, a koji su imali uredne aplikacije, udovoljeno njihovim zahtjevima. „Nije bilo odbijenih aplikacija, odnosno zahtjeva“, istakao je ministar Jelić. Dodao je da je, otkako je pokrenut program za uspostavljanje poslovnih zona, opredijeljeno ukupno osam miliona KM za poslovne zone u ZDK. „Od 2009. do 2016. godine, Vlada je odobrila sredstva u iznosu od tri miliona KM, a od 2016. do današnjeg dana, ukupna odobrena sredstva za ovu namjenu su pet miliona KM. To su sredstva od koncesija i mislim da, na ovaj način, najbolje dobijamo dodatnu vrijednost za uložena sredstva. Kroz uspostavljanje poslovnih zona, privlače se i novi investitori, otvaraju nova radna mjesta, čime se ostvaruju bolji uvjeti za normalno odvijanje života u jedinicama lokalne samouprave“, rekao je ministar Jelić.
Pozitivni efekti
Pomoćnica gradonačelnika Zenice, Amra Mehmedić je istakla da će odobrena sredstva od 150.000 KM biti uložena u izgradnju nove saobraćajnice i oborinske kanalizacije u Poslovnoj zoni Zenica 1. „Jednak iznos će sufinansirati i Grad Zenica, a nova saobraćajnica je od velikog značaja, jer će se s njom osigurati novi ulaz u Poslovnu zonu, čime će se rasteretiti saobraćaj u Poslovnoj zoni. Ovim projektom je predviđena i djelimična odvodnja oborinske kanalizacije i, naravno, otvorit će se prilaz za postojeće i novoizgrađene građevinske parcele koje su već u vlasništvu poslovnih subjekata“, kazala je Mehmedić.
Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić je istakao da se efekti razvoja poslovne infrastrukture u njihovoj općini najbolje vide u pokazateljima broja zaposlenih, koji je za pet godina porastao sa 760 na 2.032. „To je konstantan porast i jedan od glavnih razloga je ulaganje u poslovne zone. Trenutno u poslovnim zonama imamo još dvije hale koje se grade, te se nadamo da će se povećanje broja radnika i dalje nastaviti. Vjerujem da će i ovakva politika Vlade ZDK, pogotovo kada se na vrijeme i blagovremeno uradi, i nama omogućiti blagovremeno provođenje postupaka. Sve je teže provesti javne nabave, s obzirom da svi izvođači imaju manjak radnika“, rekao je Anđelić.
Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić je istakao da njihovoj općini i dalje nedostaje investicija u razvoju poslovnih zona, jer je popunjenost već postojećih poslovnih zona izuzetno visoka. „I dalje imamo upite za nove lokacije za investiranje, te potrebu da razvijamo i otvaramo nove površine za investiranje. U proteklim godinama smo snažno, uz podršku Vlade ZDK i Vlade FBiH ulagali u poslovne zone, otvorili novu poslovnu zonu, međutim, i to je već poprilično popunjeno i očekujemo dalji rast i projekciju novih ulaganja“, rekao je načelnik Huskić.