Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i predstavnici sindikata obrazovanja u ZDK su, pravilnicima koje su usaglasili, uspješno zbrinuli tehnološki višak, tako da niko od tih osoba nije ostao bez posla.
„Proces zbrinjavanja tehnološkog viška u Zeničko-dobojskom kantonu i radnika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja se privodi kraju i on je završen u procesu konkursnih procedura koje su trajale od kraja jula do početka školske godine. Apsolutno smo zadovoljni, jer je resorno ministarstvo, zajedno sa sindikatima, kroz Program zbrinjavanja tehnološkog viška i Kriterije, kao dva najvažnija akta za zapošljavanje, prijem i zbrinjavanje radnika, uspješno okončao proces zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama na prostoru Zeničko-dobojskog kantona.“, kazao nam je Đevad Hadžić, predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK. U narednom periodu, ističe, insistirat će da se konkursi ubuduće raspisuju na neodređeno, da bi stvorili sigurnost radnih mjesta svim onima koji konkurišu.
Uspješnoj konkursnoj proceduri, ističe, svakako su doprinijeli i novi Kriteriji o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK.
„Nemamo primjedbi od članova Sindikata. Imali smo zahtjeva da interveniše prosvjetna inspekcija i Sindikat po pitanju bodovanja, što je i predviđeno Kriterijima, ali su prosvjetne inspekcije to korektno i uspješno riješile. Svaku primjedbu, koja je bila opravdana a tiče se bodovanja, koju je imao kandidat za prijem u osnovne i srednje škole, Komisija je uvažavala“, kaže Hadžić.