Služba hitne medicinske pomoći Javne ustanove “Dom zdravlja” Zenica će, zbog izgradnje novog zdravstvenog objekta, je od 7. augusta počela sa radom u ambulatni porodične medicine Blatuša.
“Gradska uprava Zenica riješila je pitanje parkinga ispred objekta gdje će biti privremeno smještena Služba hitne medicinske pomoći i ambulanta poriodična medicine Blatuša, te je postavila potrebne saobraćajne znakove na ulicama Grada Zenica kako bi sva lica imali smjernice gdje je smještena Služba hitne medicinske pomoći. Zdravstveni objekat u Blatuši ima površinu od 243,56 m2 i u istom će privremeno do završetka izgradnje novog zdravstvenog objekta, raditi i Služba hitne medicinske pomoći i ambulanta porodične medicine Blatuša. Služba hitne medicinske pomoći bit će smještena u dijelu objekta, sa posebnim ulazom i posebnim poslovnim prostorom adekvatne površine u kojem će pružati usluge hitne medicinske pomoći. ambulanta porodične medicine Blatuša imat će poseban ulaz sa strane objekta, te će imati poseban poslovni prostor adekvatne površine za pružanje usluga iz porodične medicine”, kaže dr. sc. prim. Mersija Kasumović, direktorica JU “Dom zdravlja” Zenica.