Zeničko-dobojski kanton dobio je tri nova notara. Svečanu zakletvu pred ministrom za pravosuđe i upravu Nebojšom Nikolićem u četvrtak su položili Mineta Hrvat iz Vareša, koja je imenovana na notara za područje općine Vareš i Adnan Husomanović iz Visokog, imenovan za notara za područje općine Breza, saopćila je Press služba.
Ismić spriječen zbog bolesti
Svečanu zakletvu naknadno će položiti Sulejman Ismić iz Visokog, imenovan za notara za područje općine Kakanj, koji zbog bolesti nije mogao doći u kabinet kantonalnog ministra pravosuđa i uprave.
Novi konkurs
Ministar Nikolić je izrazio zadovoljstvo imenovanjem tri nova notara, najavivši da će ovo ministarstvo početkom iduće godine pokrenuti proceduru imenovanja nedostajućih notara u gradovima i općinama, uključujući i općinu Olovo, jedinu općinu u ZDK-u koja trenutno nema notara.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA