Vlada Zeničko-dobojskog kantona izmijenila je sastav svog pregovaračkog tima koji sudjeluje u pregovorima o zaključivanju Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ZDK-a.
Kadrovske promjene
Izmjene su izvršene zbog kadrovskih promjena na čelu Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK (ZZO), pa su tako u pregovarački tim imenovani ministrica zdravstva dr. Tanja Radoš Kosić i direktorica ZZO-a Almira Baručija Kapidžić. U pregovaračkom timu su još direktor Kantonalne bolnice Zenica dr. Tarik Zulović i pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Haris Hrgić.
Ministrica Radoš Kosić je usvojenim zaključkom dobila ovlaštenje da angažira i druge stručne kadrove radi stručnih konsultacija.
Nastavak pregovora
“Započeti pregovori sa sindikatima će se nastaviti s ciljem postizanja obostrano zadovoljavajućeg dogovora o pitanjima koja se tiču radnih uvjeta, prava zaposlenika i kvaliteta zdravstvenih usluga. Pregovarački timovi s obje strane su posvećeni pronalasku najboljih rješenja koja će odražavati interese i potrebe zdravstvenih radnika, ali i održivost javnog zdravstvenog sustava”, rekla je Radoš Kosić.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA