Vlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj u četvrtak, 01. jula, usvojila je i u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici.
Akademska pitanja
Izmjenama je u organizacionu strukturu UNZE uvedena organizaciona jedinica sa posebnim statusom, čime je Islamski pedagoški fakultet, čiji je osnivač Islamska zajednica u BiH, izjednačen u akademskim pitanjima sa drugim organizacionim jedinicama, odnosno fakultetima ovog univerziteta.
Kako je saopćila Press služba, uveden je i pojam pridružene članice čime je otvoren prostor pridruživanju drugih organizacionih jedinica UNZE-u, kao što je Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ), za što, prema riječima kantonalnog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahije Kozlića, postoji interes.
“Na taj način bi INZ mogao biti odlična naučno nastavna baza, posebice u situaciji ukoliko potencijalno budemo išli ka studijskom programu iz oblasti poljoprivrede”, rekao je Kozlić.
Nagrada za 17 studenata
Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada ZDK donijela je odluku o odobravanju novčane nagrade za 13 studenata softverskog inženjerstva sa Politehničkog fakulteta, koji su uspješno završili takmičenje iz oblasti programiranja sa fokusom na rješenja vezana za pandemiju korona virusa. Nagrada je odobrena i za četvero studenata Pravnog fakulteta u Zenici koji su ove godine ušli među osam najboljih timova u svijetu iz investicijske arbitraže.
Podrška uspjesima u nauci
Kozlić je potvrdio opredjeljenje ovog ministarstva i Vlade da nastave podržavati uspjehe u oblasti nauke, za što su i ove godine planirana sredstva u okviru transfera za naučno-istraživačku djelatnost.