Grijna sezona, za one koji su u sistemu daljinskog grijanja, već je počela u većini gradova. Kada je počela sezona grijanja, da li su izvršene sve potrebne aktivnosti kako ne bi bilo problema s isporukom toplotne energije, te da li je došlo do povećanja cijena usluge grijanja, u odnosu na prošlogodišnju sezonu, pitali smo u općinskim i gradskim javnim preduzećima na području Zeničko-dobojskog kantona.
Grijna sezona počela 15. oktobra
Odlukom o zagrijavanju stambenih i poslovnih prostorija daljinskim grijanjem grada Zenice, u skladu sa usvojenim Programom organizovanja sezone grijanja za 2023/2024. na području grada Zenice i MZ Nemila sezona grijanja zvanično je počela 15. oktobra.
Cijena isporučene toplotne energije za sezonu 2023/2024. ostaje ista kao i prethodnih godina. „Za prijavu kvarova ili probleme u isporuci toplotne energije korisnici mogu prijaviti putem dežurnog telefona 032 423 102 ili putem web stranice www.grijanjezenica.ba“, kažu iz JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica.

Uposlenici preduzeća Grijanje Kakanj, kako piše na njihovoj web stranici, poduzeli su sve neophodne mjere i radnje kako bi spremni dočekali početak sezone grijanja koja je pred nama. Izvršena su ispitivanja rada pumpi, kotlova, gorionika i ostalih postrojenja, proba mreže i toplotnih izvora već su počeli. Osigurani su svi uslovi za uredno snabdjevanje toplotnom energijom u narednoj sezoni a nadležne ekipe te tehničko osoblje će i u narednom periodu raditi na održanju sistema u optimalnim uslovima.

Sezona grijanja u Žepču je započela 15. oktobra ove godine. Kako su nam kazali iz Javnog preduzeća „Komunalno“ Žepče, isporuka toplotne energije se odvija bez ikakvih problema. Izvršen je redovan remont kotlovnice i osigurano gorivo rad njen rad. „U toku ove godine, izvršen je redovni remont kotlovnice i zamjena kritičnih dijelova toplovoda na dvije lokacije“, kaže Mirko Šumić, direktor JP „Komunalno Žepče“.
Cijena grijanja nije mijenjana u odnosu na prošlogodišnju sezonu. „Cijena grijanja za domaćinstva je 3,25 KM/m2, a za poslovne objekte je 4,68 KM/m2“, ističe Šumić.
Sezona grijanja je počela na vrijeme, odnosno 15. oktobra, i u Zavidovićima.
„Za sada je sve uredu, ali vidjet ćemo šta će dalje biti, s obzirom na starost kotlovnica i postrojenja, tehnologije, probleme u isporuci uglja… Mi smo uradili sve sanacije i rekonstrukcije, ono što možemo svake godine da uradimo, ali nema tu nekih poboljšanja, jer ne možete poboljšati kotao koji je iz 1968. godine. Trebamo imati iskren odnos i prema korisnicima, i prema osnivačima, to sve treba da završi na stovarištima starog otpada i treba da se radi na novo, ali ne znamo kada će to biti“, kaže Amer Halilović, direktor JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.
Problem im je kaže i cijana grijanja, a koja nije mijenjana od 2013. godine.
„Nismo dobili korekciju cijena u skladu sa tržištem, tako da smo mi u velikom gubitku, kada je u pitanju grijanje. Još uvijek je cijena grijanja 2,40 KM/m2+PDV za domaćinstva, a 5,10 KM/m2 za pravna lica. Cjenovnik nije usklađivan od 2013. godine. Samo da kažem jednu činjenicu, 2013. godine je cijena uglja bila 100 KM po toni, a sada je 260, tako da je nemoguća misija to izdržati“, ističe Halilović.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju