Italijanska agencija za kooperaciju i razvoj donirala je zdravstvenom sistemu u Zeničko-dobojskom kantonu mamografski aparat i softver za potrebe programa ranog otkrivanja karcionoma dojke skrining mamografijom, koji se realizira u okviru projekta “Od svjesnosti do liječenja: Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH”. Partner ZDK-a na ovom projektu je Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju iz Torina, regija Pijemonte.
Ugovore o donaciji jučer su u uredu premijera ZDK Mirnesa Bašića potpisali u ime partnera Lejla Tuzlak i Luca Giliberti, a u ime zdravstvenog sektora ovog kantona ministar zdravstva dr. Adnan Jupić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Senad Huseinagić te dr. Halid Muhić, direktor Doma zdravlja Zavidovići gdje će biti instaliran donirani mamografski aparat.
Projekat je počeo u februaru prošle godine, ali je pandemija koronavirusa usporila njegovu realizaciju. Njime je predviđena nabavka ukupno dva digitalna mamografska aparata, od kojih je jedan već nabavila Kantonalna bolnica Zenica, zatim razvoj softverske aplikacije koja će objediniti sve podatke o karcinomu dojke, uz mogućnost pozivanja žena putem pisma, te edukacija specijalista radiologa iz ovog kantona u Torinu.
ZE-DO kanton ima odličnu saradnju s regijom Pijemonte, a ranije započeti projekat skrininga papa brisa, odnosno ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice, rezultirao je otvaranjem onkologije i radiologije u KBZ-u u čije opremanje je ova italijanska regija uložila značajna sredstva.