„Kad je riječ o godini na izmaku, na domaćem planu pamtit ćemo je po kontinuiranima atacima na državu Bosnu i Hercegovinu od strane unutrašnjih i vanjskih faktora. Baš u ovoj godini svjedočili smo najtežem udaru na pravni poredak, pravnu državu i demokratske vrijednosti u Evropi, upravu ovdje na tlu Bosne i Hercegovine, kad je aprila ove godine Visoki predstavnik Ustav stavio van snage i tako na posredan način oktroirao vlast. Na međunarodnom planu godinu 2023. ću pamtiti po genocidu u Palestini koji provodi cionistički režim države Izraela duže od dva mjeseca“, kaže, na samom početku, dr.sc. Ajdin Huseinspahić, v. prof., predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ GD Zenica.
Kad je riječ o radu BZK “Preporod” GD Zenica, smatra da su radili u granicama svojih mogućnosti, a iza njih su brojne organizovane akademije, tribine, radionice,…
„U 2024. godini, prije svega, očekujem istinski, a ne deklarativni mir na međunarodnom planu i stablizaciju prilika u BiH, a kad je riječ o djelovanju zeničkog Preporoda bit će tu, ako Bog da, još mnogo sjajnih projekata koje ćemo realizovati zajedno sa našim sugrađanima i partnerskim nacionalnim društvima: Prosvjetom, Napretkom i La Benevolencijom. Neka nam je uspješna i 2024. godina, sa što manje stresa i što više mentalnog zdravlja“, poručuje Huseinspahić.
„Među najvažnijim našim poduhvatima izdvojio bih: Svečanu akademiju povodom Dana nezavisnosti BiH koju smo organizirali na izuzetno visokom nivou, snimanje promotivnog spota povodom obilježavanja Dana bijelih traka, organizaciju javne tribine “Svjedočenje iz grobnica” gdina Amora Mašovića, realizaciju tribine “Bošnjaci prije svega” u sklopu Lastavice 2023, saorganizaciju Dana tradicije naroda u BiH sa drugim nacionalnim društvima u Zenici u sklopu Zenica Summer Festa, mnogo radionica, posjeta osnovaca i sl. Međutim, kruna naše aktivnosti je planirana za 28.12.2023., a to je predstavljanje projekta Analiza naziva zeničkih ulica, kojim ćemo okončati ovu, vrlo uspješnu, godinu“, kaže Huseinspahić, pozvavši sve sugrađane na navedenu manifestaciju, čije je održavanje planirano u Hotelu Zenica.