Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić izvršio je, nedavno, terenski obilazak gradilišta te uvid u izvedene radove na projektu: „Povećanje energetske učinkovitosti izvorišta Bare, lokalitet Srednja Omanjska, faza II“. Vrijednost radova obuhvaćenih ovom fazom iznosi 38.388,33 KM, a isti predstavljaju nastavak radova na povećanju učinkovitosti izvorišta “Bare” gdje su s ciljem povećanja kapaciteta izvorišta izvedeni radovi izgradnje dodatnog rezervoara za vodu ukupnog kapaciteta 100m3 sa ugradnjom novih efikasnijih centrifugalnih pumpi visokog pritiska.
Nakon ove faze projekta, operateru izvorišta JKP “Usora” preostaje za izvesti radove priključenja novog rezervoara na postojeći sustav snabdijevanja vodom “Sivša-Omanjska-Srednja Omanjska” te finalnog uređenja okoliša rezervoara. Okončanjem svih predviđenih radova značajno će biti olakšan rad operatera izvorišta JKP “Usora” kroz unapređenje kvaliteta i kontinuiteta opskrbe vodom naselja koja se snabdijevaju iz ovog izvorišta, uz ostvarene značajne energetske, financijske i druge uštede. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK kroz Program utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu.