Privredna komora ZDK tokom mjeseca avgusta održava „Dane otvorenih vrata“ u okviru „Programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2023. godini“. U prostorijama Privredne komore ZDK, ali i kroz posjete kompanijama, nastoje se obezbijediti što kvalitetnije informacije o uslovima uključenja kompanija, kao i nezaposlenih osoba u implementaciju ovog Programa.

JAVNI POZIV KOMPANIJAMA
I NEZAPOSLENIM OSOBAMA SA PODRUČJA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA
SUFINANSIRANJA OBRAZOVANJA
ODRASLIH ZA POTREBE
TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA U 2023. GODINI

Programom je predviđeno SUFINANSIRANJE OBUKE I ZAPOŠLJAVANJA za 35 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK, za slijedeća zanimanja:
● ZAVARIVAČ;
● CNC – OPERATER ZA OBRADU METALA I
DRVETA;
● OBRAĐIVAČ PLASTIKE;
● ŠIVAČ.
Troškovi obuke su pokriveni sredstvima Programa. Teorijski dio obuke će realizirati nastavnici srednjih stručnih škola, dok će se praktična obuka realizirati u radionicama kompanija.
Zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su na obuci će biti realizirano u kompanijama kod kojih se i provodi praktična obuka, i trajat će minimalno 4 mjeseca. Kompanijama će biti sufinansirano zapošljavanje kroz ovaj Program.

Na ovaj Poziv se mogu prijaviti sve kompanije iz metaloprerađivačkog, građevinskog, drvoprerađivačkog sektora, te sektora tekstila, odjeće, kože i obuće koje iskažu interes za obukom i zapošljavanjem nezaposlenih osoba shodno potrebama tih kompanija (za zanimanja: zavarivač, CNC-operater, obrađivač plastike i šivač).

Na ovaj Poziv se mogu prijaviti i sve nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje ZDK i koje su zainteresirane da prođu obuku i zasnuju radni odnos, za ciljana zanimanja, tako što kraću biografiju (ime i prezime, datum rođenja, broj telefona i mail, školska sprema i eventualno prethodno radno iskustvo) dostavljaju Privrednoj komori ZDK, putem mail adresa iz ovog oglasa.

Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2023. godini implementira Privredna komora ZDK u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Vladom ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Javni poziv ostaje otvoren do popune radnih mjesta odobrenih ovim Programom. Sve dodatne informacije vezane za uključenje u realizaciju Programa, možete dobiti putem mailova:
[email protected] ili [email protected], kontakt osobe su: Lamija Kadrić Husaković i Nedžad Jusufhodžić.