Gradsko vijeće Zenica na 20. sjednici održanoj dana 22. februara ove godine donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Privredno-rekreativno-turistička zona Zenica-Jug“ i upućivanju na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana. U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju navedenog planskog dokumenta, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivani su građani da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju ovog planskog dokumenta.
Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Privredno-rekreativno-turistička zona Zenica-Jug“ održana je prošle srijede u velikoj sali Grada Zenica. Na ovom javnom izlaganju se pojavilo tek par zainteresovanih građana koji su jedine primjedbe imali na saobraćajno rješenje u pojedinim parcelama unutar zone te su iznijeli želju da se uvrsti barem još jedna saobraćajnica koja bi riješila njihov problem.
Urbani planer i inžinjer arhitekture, Andrej Šetka, rekao je nakon održane javne rasprave u izjavi za „Našu riječ“ da nisu imali slučajeva u kojima bi pojedinci dolazili na uvid Nacrta Regulacionog plana.