Općina Kakanj jedna je od privredno razvijenijih općina u Zeničko-dobojskom kantonu. Na području općine Kakanj posluju neke od najuspješnijih firmi u BiH. Industrijski je centar sa snažnom industrijskom tradicijom u proizvodnji uglja, struje i cementa. Smještena je u centralnom dijelu BiH, povezana za koridorom Vc, udaljena od aerodroma Sarajevo 51 kilometar, a od aerodroma Tuzla 170 kilometara.
Općina Kakanj ima za cilj da bude efikasan servis u službi građana sa naglaskom da kvalitet pruženih usluga u potpunosti ispuni sve zahtjeve i očekivane potrebe korisnika. Da ispunjava postavljene ciljeve potvrđeno je 2019. godine kada joj je zvanično dodijeljen BFC SEE certifikat. BFC SEE certifikat je priznanje i obaveza za bržu i efikasniju administraciju, kvalitetnije pružanje usluga, prije svega privrednim subjektima i investitorima, u cilju boljih investicionih rezultata i povoljnijeg poslovnog okruženja.
Podsticaji za razvoj poduzetništva
Razvoju privrede na području Kaknja doprinose novčani podsticaji koje Općina kontinuirano dodjeljuje kroz različite programe u cilju razvoja poduzetništva:

  • Refundaciju troškova osnivanja firme: podsticaj je namijenjen pravnim i fizičkim licima koji djelatnost registruju na području općine Kakanj (troškovi notarske obrade dokumenata, sudske i administrativne takse, izrada pečata firme i sl.);

  • Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“: namijenjen je nezaposlenim osobama koji se odluče pokrenuti vlastiti biznis (refundacija troškova obaveznih doprinosa za jednu osobu i sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti);
  • Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika: poslovnom subjektu koji zaposli nezaposlenu osobu, na poslove prema odgovarajućoj stručnoj spremi, Općina Kakanj sufinansira bruto plaću radnika;
  • Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama: Općina korisniku podsticaja refundira kamate za cijeli otplatni period – period otplate kredita do 5 godina);
  • Sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj: podsticaj je namijenjen poslovnim subjektima koji u tekućoj godini nabave mašine i opremu za proizvodnju, preradu i obradu;
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama u cilju podrške razvoju biznisa marginaliranih grupa žena;
  • Sufinansiranje projekta Ekonomsko osnaživanje žena kroz različite vidove obuka;
  • Finansiranje sajamskih aktivnosti i medijska promocija poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj;
  • Za gradnju proizvodno-poslovnih objekata ostvaruju pravo na podsticaje i pogodnosti za investiranje i to u iznosu dijela ili ukupnom iznosu novčanih sredstava uplaćenih na ime rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
  • Poticaji u vidu oslobađanja od općinskih naknada i taksi (za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, komunalne naknade, takse na istaknutu firmu za određene djelatnosti)

Poticaji u oblasti poljoprivrede koji imaju za cilj formiranje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, osposobljavanje tržišno orjentisanih proizvođača, intenziviranje proizvodnje kroz značajnije korištenje poljoprivrednog zemljišta i drugih raspoloživih resursa.
Turistički potencijali
U okviru turističkih potencijala postoje preduslovi za razvoj kulturno-historijskog, vjerskog, planinskog i banjskog turizma. Kakanj je mjesto od izuzetnog historijskog značaja ali i brojnih prirodnih ljepota i znamenitosti. Na području općine Kakanj nalaze se spomenici bogate kulturno-historijske baštine koji svjedoče i čuvaju bosansku tradiciju, kulturu i običaje. Tu su i prirodne ljepote općine Kakanj poput Ponijera, močvare Bistrik i mnogih drugih. U posljednje vrijeme intenzivirana su ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu s ciljem unapređenja turističkih sadržaja (ski lift Ponijeri, rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnice kroz vikend-naselje, proširenje ugostiteljske ponude…)
U svrhu promocije turističkih potencijala, osniva se Javna ustanova za turizam što će doprinijeti razvoju općine Kakanj kao održive i konkurentne turističke destinacije.