Općina Kakanj zauzima centralni položaj u Sarajevsko-zeničkoj kotlini. Smještena je u Zeničko-dobojskom kantonu i ukupne je površine 377 km².
Udaljenost od glavnog grada Bosne i Hercegovine – Sarajeva 50 km, od sjedišta Zeničko-dobojskog kantona odnosno grada Zenice 25 km, a od međunarodnog aerodroma u Sarajevu 51 km.

Izletište Ponijeri

Kroz teritorij općine prolazi trasa Koridora V-c, kao i magistralni put M-17, razvijena je mreža regionalnih, lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca, što pruža dobre pretpostavke za razvoj saobraćajnih komunikacija.
Na području općine Kakanj živi ukupno 37.441 stanovnika, a prosječna gustina naseljenosti je 99,31 st/km2.
Industrijski je centar sa snažnom industrijskom tradicijom u proizvodnji uglja, struje i cementa. U Kaknju se nalazi rudnik mrkog ulja, tvornica cementa i termoelektrana.
Povoljan poslovni ambijent prepoznat je kroz dodjeljivanje prestižnog BFC SEE certifikata (Business Friendly Certification South East Europe).

Kraljeva Sutjeska

ZAŠTO INVESTIRATI U KAKNJU?
Investirorima koji odluče ulagati na području općine Kakanj omogućene su sljedeće pogodnosti:
● Za gradnju proizvodno-poslovnih objekata ostvaruju pravo na podsticaje i pogodnosti za investiranje i to u iznosu dijela ili ukupnom iznosu novčanih sredstava uplaćenih na ime rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
● Poticaji u vidu oslobađanja od općinskih naknada i taksi (za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, komunalne naknade, takse na istaknutu firmu za određene djelatnosti);
● Refundacija troškova osnivanja firme
(troškovi notarske obrade dokumenata, sudske i administrativne takse, izrada pečata firme i sl.);
● Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“
(refundaciju troškova obaveznih doprinosa za jednu osobu i sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti);
● Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika
(Poslovnom subjektu koji zaposli nezaposlenu osobu, na poslove prema odgovarajućoj stručnoj spremi, Općina Kakanj sufinansira bruto plaću radnika);
● Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama
(Općina korisniku podsticaja refundira kamate za cijeli otplatni period – period otplate kredita do 5 godina);
● Sufinansiranje projekta Ekonomsko osnaživanje žena kroz različite vidove obuka;
● Finansiranje sajamskih aktivnosti i medijska promocija poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj.

Ski centar Ponijeri

PRIRODNI RESURSI I TURISTIČKI POTENCIJALI
Područje općine Kakanj raspolaže prirodnim resursima koja su značajno opredijelila pravce privrednog razvoja:
– mineralne sirovine – ugalj, lapor, krečnjak i termomineralne vode (najznačajnija izvorišta termomineralnih voda nalaze se u Tičićima, sa desne strane rijeke Bosne, neposredno uz autocestu koridora Vc),
– šume – pokrivaju oko 60% teritorije općine Kakanj,
– vode – Općina Kakanj je iznimno bogata riječnim tokovima (Bosna, Zgošća, Ribnica i Trstionica) i izvorištima pitkih voda,
– obnovljivi izvori energije – kao rezultat iskorištenosti obnovljivih izvora energije na području općine Kakanj, pokrenuti su projekti uspostave solarnih elektrana, proizvodnje bio mase i zbrinjavanja animalnog otpada i
– poljoprivredno zemljište.
U okviru turističkih potencijala postoje preduslovi za razvoj kulturno-historijskog, vjerskog, planinskog i banjskog turizma.


S obzirom da je Evaluacija podsticajnih programa privredi, urađena od strane Ekonomskog fakulteta u Zenici, ocijenjena pozitivno, podsticaji koje Općina Kakanj realizuje od 2013. godine postižu odgovarajuće efekte i zadovoljavajuće rezultate. Kroz refundaciju troškova registracije djelatnosti Općina Kakanj je podržala osnivanje 546 firmi. Koristeći općinska podsticajna sredstva namijenjena za samozapošljavanje 228 nezaposlenih osoba je registrovalo djelatnost i pokrenulo vlastiti biznis. Odobrena su podsticajna sredstva za 73 privredna subjekta koji su zaposlili 125 radnika (osobe koje su se prethodno nalazile na evidenciji Biroa za zapošljavanje). Podsticajima su podržane i 39 investicije privrednih subjekata za nabavku mašina i opreme u cilju proširenje djelatnosti i tehnološke modernizacije. Refundiraju se kamate za kredite odobrene radi ulaganja u registrovanu djelatnost 21 privrednom subjektu. U cilju jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanja kompetencija i šansi za zapošljavanje Općina Kakanj je realizovala i projekte obuke za više vrsta zanimanja (zavarivač, bravar, krojač i sl). Obuku je uspješno završilo 262 osobe (od čega 188 žena).


Na teritoriji općine Kakanj nalaze se stara neolitska naselja u dolini rijeke Trstionice, a u samom centru grada pronađeno je paleolitsko naselje. Kakanj je poznat i po čuvenom Zgošćanskom stećku koji je ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu, kao i kamenu kuglu koja još uvijek nije dovoljno istražena. U blizini kraljevskog grada Bobovac nalazi se i Kraljeva Sutjeska, poznata po najstarijoj džamiji u Bosni i Hercegovini koju je izgradio sultan El-Fatih. Blizu džamije nalazi se i najstariji franjevački samostan, Samostan Kraljeva Sutjeska, poznat po iznimno bogatom knjižnom fondu (31 inkunabula) i starim orguljama.
Općina Kakanj ima značajno planinarsko izletište Bočica na kojemu je sagrađen planinarski dom na 925 metara nadmorske visine. Često ga posjećuju domaći planinari i planinari iz drugih općina. Na području općine Kakanj nalazi se zimsko – ljetno izletište Ponijeri, koje je opremljeno ski -liftom i drugim pratećim infrastrukturnim objektima za skijanje. Danas je to izuzetno posjećeno mjesto, kako od strane građana općine Kakanj tako i turista iz drugih područja. Zbog velikih šumskih bogatstava i izuzetnog kvaliteta vazduha ovo područje proglašeno je vazdušnom banjom.
Zatim, vrlo je atraktivna Farma Malak, Močvara Bistrik, Prašuma Gornja Trstionica i svakako termomineralni izvor Banja Tičići.