Nešto malo više od mjesec dana ostalo je do početka nove školske godine. Još uvijek se ne zna na koji način će se nastava odvijati – da li će se đaci, nakon dužeg vremena, vratiti u školske klupe ili će se, ukoliko se broj zaraženih ne smanji ili jesen dočekamo sa drugim valom koronavirusa, nastaviti odvijati online nastava.
IK Vrijeme i NAM: Vrijeme je za digitalne udžbenike
Online nastava bila je nešto novo sa čime su se susreli, kako đaci i prosvjetni radnici, tako i roditelji. Iako je bilo poteškoća i izazova, kako u realizaciji nastave, tako i u komunikaciji sa učenicima i roditeljima, protekla školska godina, ipak, je završena. Kako bi učiteljima i roditeljima olakšali učenje na daljinu, dvije vodeće izdavačke kuće za udžbenike na bosanskom jeziku, „Vrijeme“ iz Zenice i „NAM“ iz Tuzle, pokrenule su izradu digitalne platforme za osnovnoškolsko obrazovanje s ciljem sistemskog i redovitog korištenja modernih tehnologija u učenju i poučavanju. Čine ga klasični štampani obrazovni materijali, kakvi su školski udžbenici, radne sveske, didaktičko-metodički materijali, nastavne pripreme i planovi te brojni digitalni multimedijalni sadržaji poput videopriloga, interaktivnih kvizova, mozgalica, 3D animacija, videopanorama i drugih virtuelnih sadržaja osmišljenih za novo doba obrazovanja.
Ministarstvo će definisati model i način organizacije
Podsjetimo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo je nedavno Odluku o provođenju udžbeničke politike, odnosno nabavci udžbenika za narednu 2020/2021. školsku godinu u osnovnim školama u ZDK. „Ovom Odlukom smo jasno definisali da se u redovnim osnovnim školama, čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, u školskoj 2020/2021. godini koriste udžbenici sa utvrđenog Spiska udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama, čiji je osnivač Skupština ZDK, te da se za realizaciju ove Odluke zadužuju, osim resornog ministarstva, direktori i nastavnici osnovnih škola“, kaže ministar Spahija Kozlić, ističući da je Odluka o uvođenju jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u osnovnim školama na području ZDK donesena isključivo rukovodeći se najboljim interesom učenika i roditelja. „Ministarstvo nije zvanično upoznato sa projektom izrade online i offline digitalne platforme za učenike osnovnih škola, a koje su pokrenule izdavačke kuće „Vrijeme“ Zenica i „NAM“ Tuzla ali, u narednom periodu, namjerava jasno definisati model i način organizacije i realizacije učenja na daljinu kako za potrebe realizacije odgojno-obrazovnog rada u vanrednim okolnostima na području Kantona, tako i za potrebe inoviranja nastavnog rada u redovnoj nastavi, uvažavajući najbolji interes djeteta“, ističe ministar Kozlić, dodajući da Ministarstvo podržava svako proaktivno djelovanje zainteresiranih da se uključe u ove procese i daju svoj doprinos u procesu jasnog definiranja modela i načina organizacije, kao i osiguravanju što kvalitetnijih uvjeta za realizaciju učenja na daljinu.