Donorski program je kompleksan proces koji podrazumjeva rano prepoznavanje i identifikaciju moždano mrtvog donora, utvrđivanje moždane smrti, razgovor sa porodicom, koordinaciju svih aktivnosti vezanih za realizaciju potencijalnih davaoca organa i tkiva kao i održavanje moždano mrtvog donora do eksplantacije organa.
Posljednja multiorganska eksplantacija obavljenja 14. maja
Kantonalna bolnica Zenica, prema riječima prim. mr. biomed. sci. dr. Senade Čaušević, vodeća je ustanova u FBiH po broju realizovanih eksplantacija sa moždano mrtvog donora i po broju doniranih organa, ukupno 56 organa. „Prva eksplantacija u našoj ustanovi realizovana je 2014. godine. Do danas, imali smo ukupno 14 kadaveričnih eksplantacija. U vrijeme Covid pandemije iz objektivnih razloga nismo bili u mogućnosti raditi na donorskom programu te smo imali pauzu od tri godine. Početkom maja 2023. godine, poslije duže pauze uspješno smo realizovali multiorgansku eksplantaciju sa moždano mrtvog donora te smo u nepunih godinu dana imali četiri kadaverične eksplantacije, odnosno 13 pacijenata je dobilo šansu za novi život. Posljednja multiorganska eksplantacija je obavljena u noći 14./15. maja, u saradnji medicinskih timova JZU KCU Sarajevo i JZU UKC Tuzla i medicinskog tima Odjeljenja za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnog liječenja JU KB Zenica na čelu sa bolničkom eksplantacionom koordinatoricom prim. mr. biomed. sci. Čaušević dr. Senadom. Donirani organi transplantirani su u kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli, a rani postopeartivni tok je prošao uredno“, kaže dr. Čaušević.
Doniranje organa znak altruizma i plemenitosti
Doniranje organa i tkiva je, kako kaže dr. Čaušević, znak altruizma i plemenitosti kojim osoba nakon smrti daruje organe i tkiva radi presađivanja, onima kojima je to jedina nada za život. JU Kantonalna bolnica Zenica u budućnosti će nastaviti sa razvojem donorskog programa u FBiH i, napominje dr. Čaušević, trudit će se da i dalje ostanu vodeća bolnica po broju doniranih organa u cilju spašavanja života pacijentima kod kojih je transplantacija organa jedini način liječenja i poboljšanja kvalitete života. „Želim da se zahvalim članovima porodice preminulog donora na hrabroj i plemenitoj gesti koji su u najtežim trenucima skupili snagu i rekli svoje veliko DA. Zahvaljujem se menadžmentu Kantonalne bolnice Zenica, medicinskom i nemedicinskom osoblju Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje na nesebičnom zalaganju u procesu liječenja, prepoznavanja, dokazivanja moždane smrti i na postupku održavanja moždano mrtvog donora, Odjelu za Mikrobiologiju, Laboratorijsku dijagnostiku,Transfuziologiju, Neurologiju, Neurohirurgiju, Odjelu za hirurške bolesti, Odjeljenju za interne bolesti i naravno prim. dr. Nejri Kermo Latić i Odjeljenju za nuklearnu medicinu bez kojih utvrđivanje moždane smrti ne bi bilo moguće. Pripadnicima MUP-a ZDK koji su službenom pratnjom omogućili transport organa do kliničkih centara“, poručila je dr. Čaušević istakavši da je svako od nas mogući davaoc ali u isto vrijeme i mogući primatelj organa te da su značajno veće šanse da će nekome od nas zatrebati organ nego da ćemo biti u mogućnosti darivanjem organa pomoći drugome.