Proteklog četvrtka odražana je 14. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bilo 14 tačaka. Dopuna dnevnog redu vijećnika Namira Škalje (SDA), da se vjećnička pitanja i inicijative uvrste u dnevni red sjednice, nije prihvaćena.
Prije rasprave o tačkama dnevnog reda, svečanu zakletvu položila je Edina Gazić, koja je izabrana za zamjenicu Gradskog pravobranioca Grada Zenica.
Podržana inicijativa za izgradnju zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su razmatrali Prijedlog Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Zenica. Nakon uvodnog obraćanja izvjestioca za ovu tačku dnevnog reda i rasprave, u kojoj je najaktivniji bio vijećnik Ekrem Tuka (NB), gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović pozvao je vijećnike da povuku ovu tačku s dnevnog reda, radi daljnje dorade, što su vijećnici, jednoglasno, i prihvatili.

Gradonačelnik Kasumović, kako je i najavio na sjednici Gradskog vijeća Zenica, a uprkos tome što je GV odbilo podržati ovaj prijedlog, potpisao je Odluku o poskupljenju vode, odnosno usluga JKP ‘ViK’ d.o.o. Zenica, potvrdio je za “Našu riječ”
portparol Gradske uprave Grada Zenica Dino Pašalić.

„Treba istaći da će, i uprkos poskupljenjima, cijena vode za kategoriju domaćinstva, sve do 1. januara 2023. godine, u Zenici biti najjeftinija u BiH. Moguće da se taj trend nastavi i nakon 2023. godine, u zavisnosti hoće li u međuvremenu u drugim gradovima, također, dolaziti do poskupljenja cijena vode“, ističe Pašalić, napominjujući kako se radi o Sporazumu koji je potpisan još 2013. godine, a kojim se tadašnja Gradska
uprava obavezala da će povećavati cijenu vode sukcesivno.

Vijećnici su, zatim, razmatrali inicijativu „Centra za srce“ Sarajevo. Kako je kazao gradonačelnik Kasumović, koji je bio i izvjestilac za ovu tačku, inicijativa je proizišla nakon posjete prof. dr. Mirsada Kacile. „Uvaženi profesor Kacila je uputio zahtjev za gradnju savremenog centra za srce u krugu Kantonalne bolnice Zenica. Razmišljanje Gradske uprave i mene jeste da taj centar treba građanima Zenice. To ne znači da će dr. Kacila ili njegova klinika za srce graditi taj centar. Nećemo prodati gradsko zemljište i bit će objavljen javni poziv za iskazivanje interesa za osnivanje prava građenja“, rekao je gradonačelnik Kasumović.
Poslije duže rasprave, usvojen je Zaključak o opredijeljenosti za pokretanje procedura za realizaciju potencijalnog projekta izgradnje i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema.
Vijećnici protiv poskupljenja vode
U nastavku sjednice, vijećnici su razmatrali i Problematiku održivosti poslovanja JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica u svjetlu realizacije velikih razvojnih projekata s prijedlogom za prilagodbu tarifa“ i Prijedlog Odluke Nadzornog odbora JP „ViK“ d.o.o. o utvrđivanju cijena vode i naknade za kanalizaciju po kategorijama potrošača, od 29.09.2021. godine. Direktor JP „ViK“ d.o.o. Emir Pašalić prezentovao je vijećnicima detaljan izvještaj i analizu realizacije razvojnih projekata, koje realizuje Grad Zenica, a kojim operativno upravlja Preduzeće. „Imajući u vidu značaj svih razvojnih projekata za budući razvoj Zenice, smatramo da Gradsko vijeće Zenice treba da podrži naš argumentovani prijedlog za korekciju cijena usluga JP „ViK“ d.o.o. Zenica“, rekao je direktor Pašalić.
Vijećnici, nakon duže rasprave, nisu prihvatili zahtjev za povećanjem cijena vode, jer je za povećanje glasalo samo 10 vijećnika, dok je njih 10 bilo „protiv“ i pet „uzdržanih“. Gradonačelnik Kasumović je rekao da će već sutra ujutro (petak, op.a.), potpisati odluku o poskupljenju koje je dostavio Nadzorni odbor JP ViK d.o.o. Zenica. „Nije prošao prijedlog, zahvaljujem se svima, narod je vidio da ste vi za to da to pojeftini. Međutim, pošto imate odlučnog gradonačelnika, čovjeka koji iza sebe neće ostaviti nijednu firmu da bude Apoteke, Zenicatrans…, kao ozbiljan čovjek i ekonomista koji želi da firma ne propadne, ja ujutro potpisujem ugovor i možete krenuti sa ovim. Bili ste protiv, svaka vam čast, tako se treba baviti o svom preduzeću“, rekao je gradonačlnik Kasumović, koji je sa dnevnog reda povukao sve ostale tačke, osim Prijedloga za imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja.