Shodno nedavnom poskupljenju vode u Zenici, provjerili smo i cijene vode u gradovima i općinama, kako u Zeničko-dobojskom kantonu, tako i u drugim bh. gradovima.
Poskupljenje vode u Zenici
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kako je i najavio na 14. sjednici Gradskog vijeća Zenica, a uprkos tome što je GV odbilo podržati ovaj prijedlog, potpisao je Odluku o poskupljenju vode, odnosno usluga JP „ViK“ d.o.o. Zenica. Prethodno je održana konferencija za medije JP „ViK“, na kojoj je direktor Preduzeća Emir Pašalić rekao da je u prethodnom periodu pokrenuto nekoliko velikih razvojnih projekata, te da su obaveze Preduzeća sve veće.
Do 31. oktobra ove godine, za građane Zenice cijena vode za domaćinstva je iznosila 0,40 KM/m3 bez PDV-a, a ista cijena važila je i za vjerske objekte i institucije, dok je cijena vode za domaćinstva (vodosnabdijevanje preko pumpe) iznosila 0,50 KM/m3 bez PDV-a. Naknada za fiksni trošak očitanja vodomjera i obračuna za domaćinstva iznosi 2,99 KM/mjesec bez PDV-a. Kada su u pitanju pravni subjekti i povlašteni potrošači, cijene su iznosile od 0,80 KM/m3 do 1,10 KM/m3 bez PDV-a. Naknada za fiksni trošak očitanja vodomjera i obračuna za privredne subjekte iznosi 6,83 KM/mjesec bez PDV-a, a za povlaštene potrošače 4,70KM/mjesec bez PDV-a. Naknada za kanalizaciju za domaćinstva i vjerske objekte i institucije iznosila je 0,20 KM/m3 bez PDV-a, za privredne subjekte 0,70 KM/m3 bez PDV-a, za povlaštene potrošače 0,50 KM/m3 bez PDV-a.
Sada će, shodno poskupljenju vode, jer o procentima nije govoreno, prema prosječnoj potrošnji u Zenici, za prosječni račun od 12 KM poskupljenje iznositi 3,5 KM, za 2022. godinu. U 2023. godini taj račun će biti veći za nešto više od pet KM, u 2024. godini za nešto više od devet KM, a u 2025. će biti veći za 9,77 KM. Paušal, odnosno naknada za fiksni trošak neće biti ukinut.
Građani u ZDK plaćaju od 0,80 do 1,40 KM/m3, bez PDV-a
U općini Doboj Jug, cijena jednog metra kubnog vode za domaćinstva iznosi 0,80 KM, bez PDV-a, a za pravna lica 1 KM za javne ustanove, odnosno 1,50 KM, bez PDV-a, za ostala pravna lica. Prema riječima Maida Buljubašića, direktora JKP „Vis“ d.o.o. Doboj Jug, navedene cijene usluga su na snazi od 2006. godine, a shodno Odluci Općinskog vijeća Doboj Jug.
Iz Javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.d. Tešanj su nam kazali da cijena isporučene vode za fizička lica iznosi 0,81 KM/m3, a za pravna lica, odnosno za poslovne subjekte 1,84 KM/m3, bez PDV-a. Cijena isporučene vode, ističu uz JP „Rad“, je ostala nepromijenjena još od 2008. godine.
Prema riječima direktora JP „Komunalno“ Žepče, Mirka Šumića, cijena vode za domaćinstva je 0,85 KM/m3 + PDV, a za poslovne subjekte 2,05 KM/m3 + PDV. Obračun se vrši na temelju očitane potrošnje i to za domaćinstva tromjesečno a za poslovne subjekte svaki mjesec.
Kako nam je kazao Slaven Prakljačić, iz JKP „USORA“ d.o.o. Sivša, cijena vode je 1 KM/m3 + PDV, a osim cijene same potrošnje naplaćuje se i održavanje vodomjernog mjesta 2 KM + PDV mjesečno. „Obračun vode se vrši na način da se očitava stanje vodomjera svakih šest mjeseci te se račun šalje akontativno prema količini potrošene vode za prethodnih šest mjeseci“, kaže Prakljačić.
U Javnom preduzeću „Komunalno“ Breza kažu da cijena isporučene vode po kubiku za fizička lica iznosi 1, 11 KM bez PDV-a, a za privredne subjekte 1, 95 KM, bez PDV-a. Kanalizacija za fizička lica iznosi 24% od potrošene vode, a za pravna lica 32% od potrošene vode.
Kada su u pitanju građani općine Vareš, cijene usluga vodosnabdijevanja za domaćinstva iznose 1,35 KM/m3 a za pravna lica 2,73 KM/m3. Cijene kanalizacije (odvodnja otpadnih voda) za domaćinstva su 0,45 KM/m3, a pravna lica 0,90 KM/m3. Navedene cijene su bez PDV-a. „Utrošak vode se, u pravilu, mjeri vodomjerom. Ako vodomjer nije ugrađen primjenjuje se paušalni obračun u skladu s Odlukom o vodovodu i kanalizaciji Općinskog vijeća Vareš“, kazali su nam iz Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš.
Uslugu vodosnabdijevanja na području grada Visoko, građani plaćaju od 1,20 do 1,40 KM po metru kubnom, dok cijena za pravne subjekte iznosi 1,60 KM/m3.
Cijene u drugim bh. gradovima
Kada su u pitanju drugi bh. gradovi, voda se u Sarajevu obračunava prema količini potrošene vode. Tako stanovnici Sarajeva, koji su priključeni na sistem ViK-a, do potrošenih pet kubnih metara vode, plaćaju 0,7 KM, a sa uslugom odvodnje otpadnih voda i PDV-om 1,17 KM. Za potrošnju između pet i 30 metara kubnih vode, građani plaćaju 0,84 KM, bez PDV-a, dok je cijena vode po kubnom metru za potrošenih više od 30 kubnih metara 1,17 KM, bez PDV-a. Građani plaćaju i fiksni trošak od dvije KM.
Građani Tuzle plaćaju 1,10 KM po utrošenom kubiku vode, bez PDV-a, a privredni subjekti 1,66 KM po utrošenom kubiku vode, bez PDV-a. U Mostaru, građani plaćaju 1,04 KM/m3, odnosno 1,27 KM, sa uračunatim PDV-om i vodnom naknadom.