Na prošlosedmičnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica usvojen je Nacrt budžeta Grada Zenica za 2023. godinu. Vijećnici su, u nastavku sjednice, između ostalog, raspravljali i o Informaciji o utrošku sredstava skloništa za napuštene životinje u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2022. godine.
Prema dostavljenoj Informaciji Sektora za ekologiju i komunalne poslove Grada Zenica, zaključkom Gradskog vijeća od 29.12.2015. godine, osnovano je sklonište za napuštene životinje na teritoriji grada Zenice, koje se nalazi na lokaciji Bare, Stranjani. Ukupan iznos sredstava utrošen za ove namjene u izvještajnom periodu iznosi 1.370.619,92 KM. Nakon isteka ugovora potpisanih između Grada Zenica i Privrednog društva „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica, a zatim i Okvirnog sporazuma sa Privrednim društvom „Happy dogs“ d.o.o. Zenica, a nakon provedene procedure javne nabavke, Grad Zenica je sa Privrednim društvom „Pfotenherz“ d.o.o. Zenica potpisao Okvirni sporazum o pružanju usluga skloništa za životinje i higijenskog servisa na području grada Zenica od 2.6.2022. godine, na period od dvije godine.
Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje, Izvještaj o stanju vodovodne i kanalizacione mreže za cijelo područje grada Zenica, kao i Plan korištenja javnih površina na području grada Zenica za 2023. godinu. Većinom glasova, na sjednici je usvojen Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Društvu „Babić-Bisstours“ d.o.o. Zenica na izvedenu dogradnju poslovnog objekta u k.o. Zenica I, Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti društvu „Orijent“ d.o.o. Zenica na lokaciju objekta na međi i služnost puta u KO Pojske te Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina.