STK Mladost Zenics

Zbog ignorantskog odnosa vlasti u Bosni i Hercegovini, koje nemaju mehanizme ni strategije, odnosno namjeru ozbiljnijeg ulaganja u bh. sport, brojni sportski talenti, ali i klubovi, pored toga što nemaju adekvatne uslove za treniranje, ne uspijevaju ni otići na pojedina takmičenja. Ipak, kada dobiju priliku da otputuju na neka takmičenja, gdje brane boje i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, a onda i svoje gradove iz kojih dolaze, postaje sramno, ali i žalosno, čuti da nema dovoljno finansijskih sredstava za sport.
Odbojkaški klub „Kakanj“, NK „Čelik“ Zenica, RK „Krivaja“ Zavidovići, RK „Maglaj“, STK „Mladost“ Zenica, NK „Bosna“ Visoko, KŽK „Čelik BH Telecom“ Zenica, Amel Tuka, Mesud Pezer, Elvedina Muzaferija, Ahmed Krnjić, Jasmina Merdić, Leonora Jakić, Vedad Karić, Nizam Čančar, samo su neki od klubova i imena koja su činila ponosnim i donosila osmijehe na lica brojnih Bosanaca i Hercegovaca, a posebno građana iz Zeničko-dobojskog kantona.
Za sport u Zenici 950.000 KM
S obzirom na to da Budžet Zeničko-dobojskog kantona za ovu godinu još uvijek nije usvojen, još ne znamo koliko iznose izdvajanja za sport u ZDK. Kada su u pitanju gradovi i općine u Zeničko-dobojskom kantonu, prema usvojenom Nacrtu Budžeta Grada Zenica za ovu godinu, Transfer za sport iznosi 750.000 KM, a za Programe i projekte iz oblasti sporta je planirano 20.000 KM, besplatnu školu plivanja i skijanja 5.000 KM, te za izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu – reprogram 337.000 KM.
„Nacrt Budžeta je javni dokument i isti je bio na sjednici Gradskog vijeća, te je moguće izvršiti uvid u dokument. Sredstva na stavkama pojedinačno su samo okvirni plan, te navedene stavke mogu pretrpjeti izmjene u smislu povećanja i smanjenja u skladu sa budućim koracima do usvajanja Plana Budžeta za 2023.godinu. Kada se tiče raspodjele, o istoj još uvijek ne možemo govoriti dok se ne usvoji Budžet za 2023. godinu te u konačnici budemo imali spoznaju o visini iznosa namjenjenog za sport. Kao i prethodnih godina, o raspodjeli sredstava će odlučivati Komisija, a nakon zatvaranja Javnog poziva i ocjene pristiglih aplikacija“, kažu iz Press službe Grada Zenica.
Za srijedu, 8. februar, najavljeno je održavanje sjednice Gradskog vijeća Zenica, na kojoj će biti razmatran Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu kojim su planirana sredstva na poziciji “Tekući transferi za sport” u iznosu od 950.000,00 KM, odnosno za 200.000,00 KM više u odnosu na Nacrt Budžeta.
U Kaknju za sport planirano 770.000 KM

RK Maglaj

U Budžetu Općine Kakanj za 2023. godinu za sport su planirana sredstva u iznosu od 770.000,00 KM. Navedena sredstva se dodjeljuju na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj koju je propisalo i usvojilo Općinsko vijeće Kakanj. „Općinski načelnik imenuje Komisiju za raspodjelu sredstava za sport koja se sastoji od istaknutih sportskih radnika sa područja općine Kakanj. Nakon imenovanja Komisije, Općina Kakanj raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za sport, na koji se prijavljuju svi zainteresovani sportski klubovi i kolektivi sa područja općine Kakanj sa planom i programom rada kluba za tekuću godinu. Pomenuta Komisija razmatra sve pristigle prijave, te shodno Kriterijima pravi prijedlog Programa rasporeda sredstava za sport. Navedeni Program se dostavlja Općinskom vijeću Kakanj na konačno usvajanje, te se prema tom Programu vrši transfer novca sportskim klubovima i kolektivima. Sva sredstva koja se doznače sportskim klubovima i kolektivima isti su dužni opravdati odnosno dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava“, kazao nam je Edin Aliefendić, pomoćnik načelnika u Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike u Općini Kakanj.
U Kaknju je Transfer za sport za 2023. godinu, u odnosu na 2022., uvećan za 20.000,00 KM. „Osim toga, Općina Kakanj finansira i rad JU Kulturno-sportski centar Kakanj koja upravlja kakanjskim dvoranskim kapacitetima i Ski centrom Ponijeri. Dakle, Općina Kakanj i u 2023. godini nastavlja da podržava sport na području općine Kakanj sa značajnim sredstvima od kojih zavisi razvoj sporta na našoj općini. Naravno, svakako moramo da spomenemo i značajnu finansijsku podršku koju domaći privrednici pružaju svim sportskim klubovima i kolektivima što izuzetno cijenimo i na čemu im se zahvaljujemo“, kaže Aliefendić.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju