Krajem juna ove godine, ukupan broj nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona je bio 49.992. Poređenja radi, na dan 31.01.2023. godine ukupan broj nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK bio je 52.225, dok je u istom periodu prošle godine na evidenciji Službe bilo 50.589 nezaposlenih osoba.
Kada su u pitanju najbrojnija zanimanja, a prema evidenciji Službe, u VSS je najviše: pravnika, ekonomista, mašinskih inžinjera i profesora engleskog jezika i razredne nastave, u VŠS: ekonomista, pravnika, učitelja predškolske djece, mašinskih inžinjera i nastavnika razredne nastave, dok su u KV i VKV najbrojniji: prodavači, frizeri, bravari, kuhari i krojači.
S druge strane, najtraženija zanimanja u VSS su: inženjeri elektronike, mašinski i građevinski inžinjeri, doktori medicine, magistri farmacije, profesori predškolskog odgoja, ekonomisti,… u SSS: građevinski, mašinski, rudarski i medicinski tehničari, dok su u KV najtraženiji: zidari, tesari, bravari, zavarivači, keramičari, vozači, kuhari, šivači, prodavači,…
S obzirom na to da su u toku bili upisi na fakultete i srednje škole, Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona je, u aprilu i maju 2023. godine, putem svojih općinskih biroa rada, a u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, direktorima i pedagozima osnovnih i srednjih škola, provela aktivnosti profesionalnog informisanja učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, na temu „Stanje na tržištu rada i profesionalna orijentacija“. „Kroz ovu aktivnost ukupno je posjećeno 98 škola, od čega 64 osnovne i 34 srednje škole. Cilj profesionalnog informisanja je upoznati učenike sa trenutnim stanjem na tržištu rada na području ZDK, pružiti im informacije o zanimanjima koja su trenutno najtraženija, suficitarnim i deficitarnim tj. zanimanjima kojih ima najviše u ponudi ali i onim kojih nedostaje, upoznavanje učenika završnih razreda sa procedurom prijave na evidenciju Službe/Biroa, te osnovnim pravima i obavezama, kao i o ulogom biroa rada u procesu zapošljavanja“, kazali su nam iz Službe.
Za učenike koji su završili srednju školu, a ne planiraju nastaviti fakultetsko obrazovanje, objašnjavaju iz Službe, rok za prijavu na evidenciju nezaposlenih kako bi ostvarile pravo na zdravstveno osiguranje je 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završili redovna školovanja, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu.