Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić održao je radni sastanak sa načelnikom općine Usora Zvonimirom Anđelićem, na kojem su pokušali pronaći način za rješenje višegodišnjeg spora koji se vodi između općina Tešanj i Usora o korištenju bunara za vodosnabdijevanje općine Tešanj, saopćila je Press služba.

Sudske presude

“Nesporno je da su sporni vodozahvati, odnosno bunarska izvorišta na teritoriji općine Usora i da o tome postoje relevantne sudske presude koje treba provesti u praksi. Zakoni ove države se moraju poštivati ali bez narušavanja dobrosusjedskih odnosa susjednih općina Usora i Tešanj”, kaže ministar Marić.

Predlažu sporazum

Marić je najavio da će sa saradnicima obaviti razgovore i sa predstavnicima Općine Tešanj, kako bi se okončao dugogodišnji spor o pravu upravljanja vodnim resursima. Nakon toga će resorno ministarstvo poduzeti određene korake da se ovaj problem trajno riješi.

“Sporna izvorišta se nalaze u Srednjoj Omanjskoj i Općina Usora je spremna na pravičan sporazum koji će zadovoljiti obje strane. Ukoliko svojim potrošačima prodaju vodu za jednu marku po kubiku, mi prihvatamo nagodbu za 30 feninga po kubiku”, pojašnjava Anđelić.

Sporost suda

Anđelić je izrazio razočarenje zbog sporosti Općinskog suda u Tešnju koji već tri godine ne uspijeva da zakaže ni pripremno ročište, iako im je dostavljena sva relevantna dokumentacija vezana za bunarska izvorišta.

Marić je sa svojim saradnicima upoznao delegaciju općine Usora o namjeri da se ovaj spor riješi na najbolji mogući način i naglasio da je neophodno da se svi pridržavaju pozitivnih zakonskih normi.