Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i ove godine nastavlja s prodajom markica zdravstvenog osiguranja te na taj način pruža mogućnost osiguranim licima da budu oslobođeni učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Premije se odnose isključivo na zdravstvene usluge za koje se do sada naplaćivala participacija, te 1 KM za recept za lijekove sa esencijalne liste.


Iznos markice je 20 KM, vrijedi godinu dana od dana uplate, a krajnji rok za uplatu je 31. mart ove godine. S uplatnicom i zdravstvenom knjižicom potrebno je doći na šaltere poslovnica ZDK.


Kupovinom premije, pored prvog pregleda kod ljekara opće prakse i specijaliste u općoj i porodičnoj medicini te kod ljekara specijaliste u konsultivno-specijalističkoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, ne plaćaju se, između ostalih, zdravstvene usluge kao što su: ultrazvuk uz očitovanje nalaza, ehokardiografija, ergometrija, testovi na alergene, laboratorijska dijagnostika, magnetna rezonanca i ct dijagnostika, scintigrafija, fizijatrijske usluge, bolničko liječenje,…
Iznos markice je 20 KM, vrijedi godinu dana od dana uplate, a krajnji rok za uplatu je 31. mart ove godine. S uplatnicom i zdravstvenom knjižicom potrebno je doći na šaltere poslovnica ZDK.