Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić proteklog četvrtka je, u Uredu premijera Mirnesa Bašića, potpisao ugovore sa sedam općina i gradova o finansiranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture za što su iz Budžeta ovog ministarstva izdvojena sredstva u iznosu od 200.000 KM. Sredstva su odobrena gradovima Zenica i Zavidovići te općinama: Doboj Jug, Olovo, Usora, Breza i Vareš.
Kontinuirana podrška
„Nastavljamo, u kontinuitetu, da pružamo potporu u oblasti turizma, jer ovaj kanton ima veliki potencijal. Gradovi i općine su mogle dobiti maksimalan iznos sredstava od 30.000 KM“, rekao je ministar Jelić. Dodatni poticaj razvoju turizma, istakao je ministar Jelić, dat će i nedavno usvojeni Zakon o turizmu. „Nakon što Skupština ZDK usvoji Odluku o osnivanju Turističke zajednice sve jedinice lokalne samouprave imaju pravo da osnivaju turističke zajednice i samim time ćemo imati uređenu oblast oko naplate boravišnih taksi, njihove raspodjele, ali, vjerujem, i veće prihode, odnosno mogućnost da izdvajamo još značajnija sredstva za podršku turizmu, od čega najveće benefite imaju stanovnici lokalnih zajednica“, istakao je ministar Jelić.
Razvoj turizma u lokalnim zajednicama
Maša Škrbić, stručna saradnica za marketing promociju i strane investicije u Gradu Zenica, kaže da će sredstva u iznosu od 30.000 KM iskoristiti za sanaciju amfiteatra na Smetovima.
„Svi smo emotivno vezani za Smetove, gdje smo svi odrastali i koristili Smetove kao neku našu vazdušnu banju. Ovih 30.000 KM, uz subvenciju Grada u iznosu od 68.000 KM, ćemo iskoristiti za sanaciju amfiteatra na Smetovima. Nadam se da ćemo uskoro početi sa radovima. Značaj ovog projekta je u tome da učenici osnovnih i srednjih škola dolaze i koriste taj amfiteatar, kao i kulturno-umjetnička društva i razna udruženja“, istakla je Škrbić.
Načelnik Općine Breza Vedad Jusić je istakao da su već drugu godinu zaredom njihove aplikacije ocijenjene uspješnim, te da su projekat povezivanja i mapiranja nacionalnih spomenika na području općine Breza započeli, u saradnji sa Vladom ZDK, još prošle godine.
„Kroz sredstva od Javnog poziva, nastavit ćemo sa uređenjem naših strateških turističkih tačaka, interesantnih i onima koji dolaze u Brezu, ali svakako i našem lokalnom stanovništvu, uređenjem naših izletišta, šetnica i naših pješačkih staza, prostora i tačaka za odmor“, rekao je načelnik Jusić, dodajući da će, kroz učešće lokalne zajednice, podršku Vlade ZDK i projekta koji je Općina Breza aplicirala prema programu EU4AGRI u ove dvije godine implementirati oko 300.000 KM za turističku infrastrukturu na području općine Breza.
„Danas smo potpisali ugovor za projekat Rekonstrukcija doma Javorje na Perunu, a prije dva dana je kolega iz planinarskog društva, također u Ministarstvu privrede, potpisao ugovor za adaptaciju vodovoda na planini Perun. Planinarski dom Javorje je jedan od najnezahvalnijih za domaćine i pristupiti mu se može samo pješice ili specijalnim vozilom. Kada se radi o turizmu, ovaj projekat nam je bitan, jer je ovo nastavak pomoći Vlade ZDK i Ministarstva privrede već više godina, a posebno ističem nedavno usvojeni Zakon o turizmu i Prostorni plan Općine Vareš, što će omogućiti da sada aktivnije radimo na razvoju turizma, jer već šest godina imamo Turist info centar“, kaže Boško Andrić, iz Službe za upravljanje i lokalni razvoj Općine Vareš.