Univerzitet u Zenici objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini (drugi upisni rok), a koji traje do 16.septembra 2022. godine. Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 19. do 23. septembra 2022. godine.
Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakuleta najkasnije do 30. septembra 2022. godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.
Kako nam je ranije kazao prof. dr. Enes Bikić, prorektor za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Zenici, najveći interes polaznika na prvom upisnom roku na zeničkom Univerzitetu bio je za Medicinski i Politehnički fakultet. „Na Medicinskom fakultetu broj upisanih studenata na smijeru Opća medicina je već u provm upisnom rok ispunjen, dok je još samo malo slobodnih mjesta ostalo na smjeru Zdravstvena njega (14 slobodnih mjesta). Politehnički fakultet je također u prvom upisnom roku zabilježio veoma dobar uspjeh, kao i Ekonomski fakultet. Nadamo se da će nam u drugom upisnom roku svi kandidati koji su se prijavili, a nisu upisali željeni fakultet na Univerzitetu u Zenici, pokazati povjerenje i upisati na neki drugi od naših fakulteta“, kazao nam je prorektor Bikić.
Prema raspisanom Konkursu za drugi upisni rok, na Univerzitetu u Zenici ima još slobodnih 555 mjesta za studente, od čega je 280 mjesta za redovne studente koje finansira Osnivač, 216 za redovne samofinansirajuće i 59 za vanredne studente.