Univerzitet u Zenici objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (drugi upisni rok). Konkurs traje od 31. augusta do 18. septembra, a prijemni ispiti, na fakultetima na kojima su predviđeni, će se obaviti u periodu od 21. do 25. septembra. „Sve ostale informacije studenti mogu da dobiju na stranicama fakulteta. Upis studenata koji budu primljeni će se obaviti u periodu od 28. septembra do 02. oktobra ove godine.“, kaže prof. dr. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja na UNZE. Prema raspisanom Konkursu za drugi upisni rok, na UNZE ima još slobodnih oko 700 mjesta za studente, od čega je 316 mjesta za redovne studente koje finansira Osnivač, 253 za samofinansirajuće i 135 za vanredne studente. „Dakle, oko 700 mjesta je još upražnjenih na različitim odsjecima. Svi podaci o broju slobodnih mjesta su dostupni na web stranici Univerziteta. Slobodnih mjesta nema na Medicinskom fakultetu, a velika popunjenost je i na Politehničkom fakultetu, smjer Softversko inženjerstvo, gdje ima još slobodnih svega sedam mjesta, za samofinansirajuće studente. Ali, na odsjecima Građevinarstvo i Proizvodni biznis ima slobodnih mjesta, te na većini ostalih fakulteta, negdje u većem, negdje u manjem broju“, kaže prof.dr. Hašić, dodajući da je na prvom upisnom roku upisano oko 600 studenata, a što je na nivou prošlogodišnjeg upisa.
Pored ovog Konkursa, objavljeni su i Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na UNZE (magistarstki studij) i Konkurs za upis kandidata na I godinu III ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u 2020/21. godini.