Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mirza Mušija sa saradnicima održao je radni sastanak povodom održavanja XV Festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine koji će se održati u Zavidovićima, saopćila je Press služba.
Planovi i aktivnosti
Predsjednik Udruženja nastavnika i saradnika srednjih stručnih i tehničkih škola Federacije BiH Hasan Brkić i direktor JU Mješovite srednje škole Zavidovići Hajrudin Čamdžić predstavili su planove i aktivnosti na organizaciji festivala koji će se održati 11. maja 2024. godine u organizaciji JU Mješovita srednja škola Zavidovići.
Različita zvanja i zanimanja
Na festivalu rada učenici se takmiče u preko 50 različitih stručnih zvanja i zanimanja. Ciljevi festivala su afirmacija znanja, rada i praktičnih djelatnosti mladih, afirmacija i predstavljanje srednjih tehničkih i stručnih škola, popularizacija pojedinih stručnih zanimanja u široj javnosti te podsticanje inventivne i stvaralačke djelatnosti kod mladih.
Puna podrška
Mušija je dao punu podršku školi u organizaciji ovog festivala, rekavši da je predložio Vladi ZDK-a da odobri sredstva za realizaciju navedenog događaja.