Zaključno sa 31.12.2022. godine, a prema riječima Ante Pešića, direktora Službe za zapošljavanje ZDK, na evidenciji Službe registrovano je 52.079 nezaposlenih osoba, dok je godinu dana ranije, odnosno 31.12.2021. godine, na evidenciji Službe bilo registrovano 52.365 nezaposlenih osoba.
Najviše nezaposlenih osoba na području ZDK se nalazi na evidenciji Biroa rada Zenica.
Najtraženija i najbrojnija zanimanja
U decembru 2022. godine, najtraženija zanimanja u VSS su bila: profesori predškolskog odgoja i razredne nastave, diplomirani ekonomisti, mašinski inženjeri, inženjeri građevine,…u SSS: mašinski i građevinski tehničari, te medicinske sestre/tehničari, dok su u KV zanimanju najtraženija zanimanja bila: zidari, armirači, tesari, vozači, šivači,..
Kada su u pitanju najbrojnija zanimanja na evidenciji nezaposlenih u decembru 2022. godine, u VSS su: pravnici, ekonomisti, mašinski inžinjeri, profesori engleskog jezika i inženjeri drumskog saobraćaja, u SSS: ekonomski i mašinski tehničari, maturanti gimnazije, medicinske sestre i tekstilni tehničari, dok u KV i VKV zanimanju najviše ima: prodavača, frizera, bravara, kuhara i automehaničara.
Programi sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke
„Budući da je Vlada Federacije BiH usvojila Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu, planirana je i realizacija programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke za 2023. godinu, koji imaju za cilj pružiti podršku za 13.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, spriječavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje samostalne djelatnosti/privrednog društva“, napominje direktor Pešić.


Prijavu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, tokom 2022 godine, je podnijelo ukupno 6.776 osoba.


O jednokatnoj novčanoj pomoći u iznosu od 100 KM
Kako su kazali iz Službe, određeni broj osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022. godine nije dobio na svoje transakcijske račune jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM, u skladu s Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.
„Spisak nezaposlenih osoba iz jedinstvenog informacionog sistema su preuzele vlasti na federalnom nivou na provjeru. Nakon provjera, dobiven je spisak osoba na nivou Federacije BiH koji je sačinjavao dio za Službu ZDK. Ukupno je na dobivenom spisku iz Sarajeva bilo 50.034 osobe iz ZDK. Služba je pristupila prikupljanju valjanih transakcijskih računa te je na osnovu provjera ustanovila i poslala zahtjev za isplatu sredstava prema Vladi Federacije BiH za 33.314 osoba, a koje su se nalazile na navedenom spisku od 50.034 osobe“, kažu iz Službe.
Uočeni su, ističu, određeni problemi prilikom obrade podataka za jednokratnu novčanu naknadu nezaposlenim osobama, kao naprimjer: kod nekih su transakcijski računi bili zatvoreni, osobe su predavale transakcijske račune svojih supružnika ili djece, pojedini su predavali račune a da uopće nisu bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022. godine.
„Nakon analize svih zaprimljenih računa također smo uočili kako je zbog tehničkih problema u jedinstvenom informacionom sistemu spisak nezaposlenih osoba imao manjkavosti jer se određeni broj osoba koje su predale transakcijske račune nije nalazio na navedenom spisku a bile su nezaposlene osobe na dan 31.08.2022. godine. U tijeku su pojedinačne provjere, za one osobe koje su dostavile transakcijske račune a nisu im isplaćene jednokratne novčane naknade, da li su iste bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022. godine. Na osnovu tih provjera će se uputiti Vladi Federacije BiH izvješće o dosadašnjoj isplati jednokratnih novčanih naknada uz dodatni spisak navedenih osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022. godine na daljnje postupanje kako bi se riješio nastali tehnički problem“, kažu iz Službe za zapošljavanje ZDK.