Amir Ismić, predsjednik Udruženja „Baton“ Zenica


„Povodom obilježavanja 68 godina kontinuiranog rada Naše riječi iznosim svoje zadovoljstvo ali i ponos, iznad svega, da naš grad ima ovakvu, prvenstveno, informativnu instituciju na čemu nam, sa sigurnošću, mogu pozavidjeti mnogi. Svih proteklih godina Naša riječ bila je vodilja i uvijek prisutna u svim dešavanjima tako da nikada nismo ostali uskraćeni o onome šta se događa među nama. Sada kada sam, kao historičar, u mogućnosti da listam i pregledam brojeve Naše riječi stare 30, 40, 50 godina i više, tek sada vidim koliko je spasila spomena na ljude i događaje i tek sada se mogu uvjeriti u činjenicu da Naša riječ izlazi iz okvira lokalnog i regionalnog te se kao takva svrstava u jednu od intelektualno obrazovnih institucija BiH“, piše u čestitci koju je povodom 68. rođendana uputio doktor historijskih nauka Amir Ismić, predsjednik Udruženja „Baton“ Zenica.