U petak, 30. juna, završen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini (prvi upisni rok) na Univerzitetu u Zenici, a prema riječima rektora zeničkog Univerziteta prof.dr.sc. Jusufa Durakovića, zadovoljni su brojem prijavljenih studenata.
„Kao rektor, izražavam svoje zadovoljstvo brojem prijavljenih kandidata, s obzirom na sve okolnosti, nedostatka djece, djece koja ne žele da studiraju, koja odlaze vani… Univerzitet u Zenici je zadovoljan brojem prispjelih prijava. Ako broj prijavljenih uporedimo s prošlogodišnjim brojem upisanih studenata, a kojih je bilo 606 u oba upisna roka, mi danas, na prvom upisnom roku, imamo prijavljenih 752 studenta. To je drastično povećanje broja prijavljenih studenata. Na dva fakulteta imamo povećanje prijava u odnosu na broj ponuđenih mjesta. Pogotovo je to izraženo na Medicinskom fakultetu, gdje imamo 40 studenata više prijavljenih. Sa dekanom ćemo procijeniti, i na Senatu i u saradnji sa Osnivačem vidjeti ima li prostora da se, možda, poveća kvota za Medicinski ili, eventualno, Politehnički fakultet“, ističe rektor Duraković, dodajući da će se rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obaviti od 03. do 07. jula 2023. godine. „Prijemni ispiti se obavljaju na tri fakulteta, na Medicinskom i Politehničkom, kao i na Filozofskom fakultetu, studijski program Tjelesni odgoj i sport. Iskreno se nadam da će svi oni koji su se prijavili i upisati neki od naših fakulteta, a oni koji će pristupiti prijemnom ispitu i položiti, tako da postanu dio našeg akademskog prostora, da budu studenti Univerziteta u Zenici“, kaže rektor Duraković.
Mnogo je, naglašava rektor Duraković, faktora koji su uticali na veći broj prijavljenih studenata, nego je to bilo prošlih godina, između ostalih, i bolja promocija Univerziteta i svih studijskih programa. „Pretpostavljam da je ovo i generacija koja je izašla sa većim brojem maturanata u srednjim školama, a tome su svakako, po mom mišljenju, doprinijele i naše promotivne aktivnosti na promociji Univerziteta, prisutnost u medijima, društvenim mrežama, obilasci srednjih škola, Dani otvorenih vrata, transparentan i otvoren proces pozivanja studenata“, kaže rektor Duraković.
Za sve fakultete koji ne upišu planirani broj kandidata u prvom upisnom roku, krajem augusta bit će objavljen Konkurs za drugi upisni rok. „Najviše slobodnih mjesta je ostalo na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka, zatim imamo i malo nepopunjenih mjesta na Mašinskom fakultetu, kao i na Filozofskom i Islamsko pedagoškom, dok su Pravni i Ekonomski fakultet skoro popunili kvotu“, kaže rektor Duraković.