Kantonalni štab civilne zaštite (KŠCZ) Zeničko-dobojskog kantona dao je saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu.
Značajan iznos
Radi se o sredstvima u iznosu od 1,86 miliona KM, od čega su polovina budžetska a polovina sredstva posebne naknade za zaštitu i spasavanje, kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite, a koja će prema ovom planu značajnim dijelom biti usmjerena za finansiranje djelovanja i jačanje struktura civilne zaštite u ovom kantonu.
Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić rekao je nakon sjednice KŠCZ-a da je jačanje struktura civilne zaštite jedan od prioriteta Vlade ZDK-a te da se opremanje vrši u kontinutetu svake godine. “Planovima su definisana ulaganja u dodatno opremanje naših službi za spašavanje, Štaba civilne zaštite i Operativnog centra. Planirana su i sredstva za hitne mjere zaštite i spašavanja, pomoć organizacijama koje djeluju u okviru sužbi spašavanja, kao i sredstva za učešće u izvođenju preventivnih mjera”, rekao je Aličić.
Podrška Kriznom štabu
Štab je usvojio i informaciju o epidemiološkoj situaciji na podruju ZDK-a, konstatujući da se nisu stekli uslovi za proglašenje stanja nesreće uzrokovane korona virusom, te dao punu podršku Kriznom štabu Ministarstva zdravstva ZDK, kao i donesenim mjerama na sprečavanju širenja korona virusa.