Povodom obilježavanja 15. januara-Dana vozača i automehaničara o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu, statističkim podacima u oblasti saobraćajnih nesreća razgovarali smo sa Rusmirom Šišićem, policijskim komesarom Uprave policije MUP-a ZDK.
U opadanju broj saobraćajnih nesreća
NR: Kakvom ocjenjujete sigurnosnu situaciju u ZDK?
ŠIŠIĆ: Analizirajući relevantne pokazatelje rada Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona te vršeći komparativnu analizu podataka sa istim periodom u 2021. godini, sigurnosnu situaciju na području našeg kantona mogu ocijeniti zadovoljavajućom i povoljnom za život i rad svih građana kao i onih koji borave ili prolaze kroz područje nadležnosti Uprave policije MUP-a ZDK. Također, kroz naš sveukupni rad nastojimo održati ali i poboljšati sigurnosni ambijent te na taj način stvoriti preduslove za neometan rad privrednih subjekata. U 2022. godini došlo je do blagog povećanja broja izvršenih krivičnih djela ali je povećan i procenat otkrivenosti izvršilaca. Bitno je naglasiti da se u prošloj godini dogodilo pet ubistava koja su neposredno nakon izvršenja u potpunosti rasvijetljena te su počinioci lišeni slobode i nakon kriminalističke obrade predati nadležnom tužilaštvu. Također, rasvijetljena su i sva ostala teža krivična djela, dok su krađe vozila, razbojništva svedena na najmanji nivo u poslijeratnom periodu. Znatno je smanjen i broj prekršaja javnog reda i mira te smo i pored svih objektivnih poteškoća, nastavili sa pozitivnim trendovima u svim aspektima sigurnosti saobraćaja na putevima u Zeničko-dobojskom kantonu. Svi navedeni parametri i pozitivni trendovi su, prije svega, rezultat rada profesionalnog odnosa i odgovornog rada svih policijskih službenika.
NR: Koliko je u prošloj godini zabilježeno saobraćajnih nesreća i kakvi su pokazatelji u odnosu na godinu prije?
ŠIŠIĆ: U prošloj godini, na području nadležnosti Uprave policije MUP-a ZDK evidentirali smo ukupno 2.601 saobraćajnu nezgodu što je za 297 nezgoda manje u odnosu na 2021. godinu dok je 17 lica smrtno stradalo u 2022. godini isto kao i u 2021.godini.
U protekloj godini izdato 100.007 prekršajnih naloga
NR: Da li radarske kontrole brzine i policijske kontrole na cesti doprinose smanjenju broja nesreća te koliko je prekršaja sankcionisano pomoću videonadzora?
ŠIŠIĆ: Želim da naglasim da je primarni cilj Uprave policije MUP-a ZDK da, preventivnim djelovanjem policijskih službenika na terenu, spriječimo nastajanje neželjenih posljedica u pogledu nastanka saobraćajnih nezgoda te posljedica koje one prouzrokuju. S tim u vezi, kroz razne vidove saradnje sa zajednicom, edukacije i radionice prilagođene svim uzrastima, posebno predškolskim i školskim, nastojimo da ukažemo na opasnosti i izazove sa kojima se učesnici u saobraćaju susreću. Također, u saradnji sa kantonalnim institucijama i nevladinim organizacijama podržavamo sve edukativne aktivnosti i projekte iz ove oblasti a koji pretpostavljaju učešće policijskih službenika. Naravno, poduzimamo i niz represivnih aktivnosti koje imaju za cilj da identifikuju i sankcionišu neodgovorne učesnike u saobraćaju, kroz vršenje pojačanih kontrola na putevima u ZDK sa posebnim akcentom na sankcionisanje vozača koji su pod utjecajem alkohola, koji upravljaju vozilom bez položenog vozačkog ispita, koji koriste vozilo bez važeće registracije te posebno kontrolu vozača koji upravljaju vozilom neprilagođenom brzinom što je i najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda na našim putevima. Uprava policije MUP-a ZDK koristi mrežu radarskih sistema stacioniranog ili mobilnog tipa, koju širimo svake godine, na taj način pokušavamo smanjiti broj saobraćajnih nezgoda i posljedica koje one doprinesu. Na ovaj način, Uprava policije MUP-a ZDK je u protekloj godini izdala ukupno 100.007 prekršajnih naloga što je za 6.346 prekršajnih naloga više nego u 2021.godini.