Visoko

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kantonalna uprava za šumarstvo i Šumsko privredno društvo uputili su apel stanovništvu da ne vrše paljenje otvorene vatre na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu u blizini šume.
Otežano gašenje
Navode da je posljednjih 15-tak dana registrovan veliki broj šumskih požara na području ovog kantona, zbog izuzetno povoljnih vremenskih uslova za izbijanje požara i pojačanih aktivnosti stanovništva te da je situacija prethodnih dana bila alarmantna, jer se broj požara povećavao iz dana u dan.
“Šumsko privredno društvo ZDK nema kapacitete da gasi ovako veliki broj požara u ovako kratkom intervalu, gdje se na području jedne šumarije zna desiti da je istovremeno aktivno i nekoliko požara. Želimo istaći da su nam na gašenju požara veoma često pomagala vatrogasna društva i mještani, te bi šteta na šumi i šumskom zemljištu bila puno veća bez njihovog učešća. Također, problem nam predstavlja i gašenje požara u miniranim područjima, gdje smo onemogućeni da pristupimo požaru i lokalizujemo ga u ranoj fazi nastanka. Jedini način gašenja ovakvih požara je putem helikoptera”, navode u saopćenju.
Uključiti institucije
Smatraju da je radi sveobuhvatne zaštite šumskih resursa od šumskih požara, pored svih aktivnosti koje poduzima Šumsko privredno društvo ZD i Kantonalna uprava za šumarstvo na gašenju požara i otkrivanju počinioca, potrebno da se u rješavanje ovog problema uključe i sve relevantne državne institucije.
“Potrebno je da se hitno reaguje, istraži i kazne pojedinci ili organizovane grupe, jer postoje indicije da su pojedini požari i namjerno podmetnuti, sa najstrožijim propisanim zakonskim kaznama za svu štetu koju su prouzrokovali paljenjem šumskih požara, a ona je trenutno nesaglediva na šumskim ekosistemima, kako u ekonomskom i ekološkom, tako i svakom drugom pogledu”, kaže se u saopćenju.