Policijski komesar Rusmir Šišić prezentirao je rezultate rada MUP-a i Uprave policije, rekavši da je policija u drugoj pandemijskoj godini imala pune ruke posla. Na prijedlog MUP-a, kantonalni parlament donio je izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru čime je stvoren zakonski okvir za postupanje policijskih službenika po naredbama kriznih štabova vezano za provođenje protivpandemijskih mjera. U fokus je bilo i podmlađivanje redova policije, koje je započeto još 2020. godine.
“Provedena je procedura prijema novih 110 policajaca i 15 mlađih inspektora, a 24. januara 2022. kadeti će započeti osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu. Dok ovdje sjedimo u toku je potpisivanje ugovora sa kadetima”, rekao je Šišić.
Video nadzor
“Također, radilo se na širenju mreže policijskog video nadzora. U završnoj fazi je instaliranje kamera u Tešnju, a kamere će uskoro dobiti i Kakanj. Ovaj projekt će se nastaviti i 2022. u vidu kapitalnih ulaganja kako bi imali sve općine pokrivene video nadzorom koji je jedan vrlo važan i bitan alat u radu policije”, rekao je Šišić.
Prema policijskoj statistici, broj krivičnih djela povećan je za 0,4 posto, ali je u isto vrijeme za 1,4 posto povećana rasvijetljenost krivičnih djela. Smanjen je broj krađa, a ukupna rasvijetljenost krađa povećana za 8,5 posto. Rasvijetljena su sva četiri djela ubistva koja su se desila u 2021. godini.
Kada se radi o saobraćaju, povećan je i broj saobraćajnih nezgoda, lakše i teže povrijeđenih, kao i broj smrtno stradalih, tako da je oblast saobraćaja bila jedan od najvažnijih fokusa policije. Organizovano je 70 različitih obuka na kojima je učestvovalo 967 policijskih službenika.
Kapitalna ulaganja
Prema njegovim riječima, u 2022. planirano je donošenje izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije, kao i organizacionih akata Krim-policije, kako bi se omogućilo zapošljavanje stručnog kadra, a planirana su kapitalna ulaganja u nabavku video nadzora sa ciljem da se standardiziraju video nadzori u svim općinama. Također, planirana su i kapitalna ulaganja u sredstva za komunikaciju, obnovu naoružanja te informatičku opremu.
“Fokus u narednom periodu će biti na borbi protiv zloupotrebe droga, privrednog kriminaliteta i korupcije te sajber kriminala. Planiramo donijeti izmjene zakona o naoružanju, provesti specijalističke edukacije u Centru za obuku, te izraditi Strategiju bezbjednosti u saobraćaju”, rekao je Šišić.
Kako je naveo, prihodi MUP-a u 2021. godini iznosili su 7,7 miliona KM, od čega od prekršajnih naloga 4,4 miliona, a po osnovu taksi i obrazaca 3,2 miliona.