JU “Dom-porodica” Zenica obavještava donatore da će ove godine organizovati prijem kurbanskog mesa za potrebe ishrane djece koja borave u Ustanovi kao i za korisnike Gradske narodne kuhinje. S obzirom na ograničene tehničke uslove za propisno skladištenje sirovog mesa u hladnjače, Ustanova će do popune kapaciteta primati kurbansko meso od pravnih i fizičkih lica koja su kurbane klali u objektima koji su registrovani za tu namjenu, te prilikom preuzimanja mesa imaju urednu dokumentaciju o ispravnosti mesa prije klanja (potvrda o veterinarsko-zdravstvenom pregledu prije klanja), te ispravnosti mesa poslije klanja. Zbog visokih ljetnih temperatura primat će se samo cijeli kurbani bez iznutrica, loja i glavuša, a prijem će se vršiti do popune kapaciteta, u periodu od 08.00 do 18.00 sati.