U organizaciji MIZ Zenica i Organizacije porodica šehida i po- ginulih boraca Zenica, u petak, 05. juna, obilježen je Dan šehida Gra- da Zenica, učenjem dove i polaga- njem cvijeća na Spomen obilježju Kameni spavač. Dan šehida Grada Zenice se obilježava od 2003. godi- ne, na dan pogibije Semira Arna- uta, borca Armije Republike BiH.

Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit. Prodaja će uspjeti ako  se  pojavi  samo  jedan  kupac  koji ispunjava uslove ovog Oglasa.

Nekretnina koja se ovim Oglasom prodaje može se razgledati sva- kog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se na licu mjesta, u utorak 16. 06. 2020. godine sa početkom u 13,00 sati.

“Ko god ne radi na očuvanju svoga identiteta i identiteta naše BiH, i na poboljšanju stanja naše BiH, našeg življenja, iznevjerio je zavjet šehida i pripradnika Armije BiH. Svaki še- hid i nišan nosi snažnu i neprolaznu poruku, a to je da su šehidi živi, da oni ne umiru i da ih treba smatrati živima. Pa ako su živi i vide ono što radimo, odakle nam, onda, pravo da mi svojom bahatošću potcjenju- jemo njihovu žrtvu te na taj način

sramotimo i njih i sebe”, u uvod- nom obraćanju kazala je Nihada Husejnagić, predsjednica Orga- nizacije šehida i poginulih boraca Grada Zenica. Manifestaciji su pri- sustvovale porodice šehida i pogi- nulih boraca Grada Zenica, učesnici iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992. – 1995. godineARBiH, brojni predstavnici boračkih organizacija, predstavnici vlasti, političkih strana- ka, medija, te mnogobrojni građani.

Imami Medžlisa Islamske zajed- nice Zenica ovom prilikom, proučili su dovu šehidima, a istog dana upri- ličeno je i učenje odlomka iz Kur'ana i polaganje cvijeća i na Spomen kompleksu u džematu Arnauti, kao i posjeta mezara rahmetli Semira Arnauta i njegovoj majci Muneve- ri. Prije džuma namaza, u svim dže- matima Medžlisa Islamske zajedni- ce Zenica proučen je Jasin-šerif, te dova za zeničke