Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu na području ZDK-a i Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu, saopćila je Press služba.
Rekordan iznos
Vlada Zeničko-dobojskog kantona prethodno je usvojila Program utroška sredstava Budžeta ZDK-a za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu, kojim je za poticaje u poljoprivredi planiran rekordan iznos od 6.000.000 KM.
Javni poziv i Uputstvo su objavljeni je na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, u dijelu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivreda, kategorija Poljoprivreda.
Unapređenje proizvodnje
Svrha ovog Programa je unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području ZDK-a s ciljem da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru.
Liderske pozicije
Iznos planiranih sredstava omogućava kontinuitet u realizaciji svih mjera poticaja koje su do sada pokazale zadovoljavajuće rezultate. U prvom planu su vrste proizvodnji koje su zauzele lidersku poziciju u Federaciji BiH, a to su peradarstvo, plastenička proizvodnja i proizvodnja jagodičastog voća.