Zbog dodatno usložene epidemiološke situacije, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona donio je odluku o obustavljanju redovne ovjere zdravstvenih knjižica.
U cilju zaštite zdravlja osiguranih osoba i izbjegavanja gužvi, a u skladu s preporukama Kriznog štaba, do daljnjeg su prolongirali obavezu zdravstvenih osiguranika da ovjeravaju knjižice.
Redovna ovjera zdravstvenih legitimacija obustavlja se počev od 16. marta, ali će sve zdravstvene ustanove biti dužne pružati ugovorne zdravstvene usluge osiguranim osobama iz ugovornog odnosa sa Zavodom.
Zavod će osiguranim osobama na svojim šalterima pružati samo usluge ovjere dokumentacije za nabavku ortopedskih pomagala, izdavanja bolesničkih listova te evidentiranja premija zdravstvenog osiguranja (markica), čijom kupnjom, po cijeni od 20 KM, osiguranici ne plaćaju participaciju za većinu zdravstvenih usluga.