Sunulahpašić: „Protiv Rješenja ćemo pokrenuti upravni spor, Autobuska stanica je,
prvostepenom presudom, vraćena JKP „Zenicatrans-prevoz putnika““

U saopćenju za javnost, iz Grada Zenica su istakli da je konačnim Rješenjem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove potvrđeno da je Autobuska stanica uvijek bila i ostala Grada Zenice.
„Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica je dana, 27.03.2000. godine donijela Rješenje kojim je JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica nezakonito priznala pravo raspolaganja na Autobuskoj stanici Zenica. Nadležna gradska Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina je početkom 2022. godine ovo Rješenje oglasila ništavim, nakon provedenog upravnog postupka. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je odlučujući po žalbi JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica protiv Rješenja Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica konačnim rješenjem odbila žalbu i u cjelosti potvrdila Rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica“, navodi se u saopćenju.
Kako nam je kazao dr.sc. Samir Sunulahpašić, stečajni upravnik JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica-u stečaju, protiv ovog Rješenja pokrenut će upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda, u roku od 30 dana od prijema Rješenja.
„Nisam iznenađen ovim Rješenjem, jer se ranije vodio postupak. 17.2.2022. godine je Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica donijela Rješenje kojim se oglašava ništavnim Rješenje Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina od 2000. godine. To je bilo pokrenuto nakon 22 godine od dana donošenja istog. Nakon toga smo mi uložili žalbu i 20.10.2022. godine Kantonalni sud Zenica je donio presudu kojom se naša tužba uvažava i poništeno je osporeno Rješenje tužene Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i prvostepeno Rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica. Grad Zenica je, onda, opet pokrenuo, 19.1.2023. godine ovaj proces. Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica je ponovo donijela Rješenje kojim se oglašava ništavnim Rješenje od 2000. godine i protiv tog Rješenja mi smo izjavili žalbu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u januaru 2023. godine i danas (ponedjeljak.op.a.) je došlo Rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u kojem se navodi da se naša tužba odbija kao neosnovana i u cjelosti se potvrđuje pobijano rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica od 19.1.2023. godine“, objašnjava Sunulahpašić.
Podsjeća da je, 17.3. ove godine, Općinski sud u Zenici donio prvostepenu presudu kojom je Autobuska stanica vraćena JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“, odnosno presudu kojom je osporio pobijanje pravnih radnji u pogledu prijenosa vlasništva sa JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica-u stečaju na Grad Zenica. „Ta nekretnina, kako se kaže u presudi, ulazi u stečajnu masu, Ako presuda postane pravosnažna, odnosno ako je potvrdi Kantonalni sud, nekretnina zvana Autobuska stanica predstavlja dio stečajne mase“, ističe Sunulahpašić.