Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, prihvatila je Informaciju o stanju bezbjednosti na području ovog kantona za 2023. godinu. Konstatovano je da je bezbjednosna situacija bila zadovoljavajuća i da nije bilo većih problema i narušavanja javnog reda i mira te da je neophodno nastaviti sve aktivnosti kako bi se stanje sigurnosti očuvalo na visokom nivou, saopćila je Press služba.
Sigurnost građana
“Znamo da imamo određene izazove u drugim kantonima. Ne postoji nikakva granica kad govorimo o sigurnosnim izazovima i iz tog razloga je podvučeno da se ulažu dodatni napori, a da je Vlada spremna da pruži maksimalnu podršku kako u pogledu opremanja i kadrovskog jačanja Uprave policije i svakom drugom pogledu, koji će doprinijeti sigurnosti građana na području kantona”, rekao je premijer Pivić.
Kapitalni projekti
Vlada je usvojila set odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 1.550.000 KM gradovima i općinama u ovom kantonu za finansiranje kapitalnih projekata za 2024. godinu.
Premijer je naglasio da je ovo prvi set usvojenih odluka te da će na narednim sjednicama Vlade biti donesene odluke o sufinansiranju kapitalnih projekata u ostalim gradovima i općinama u ovom kantonu.
“Vlada je opredjeljena da nastavi finansirati infrastrukturne i druge razvojne projekte koji su od značaja za jedinice lokalne samouprave. Želimo pomoći gradovima i općinama da poboljšaju infrastrukturu i da zajedno stvaramo bolje uslove za život svih naših građana”, rekao je premijer ZDK.
Roditeljska kuća
Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 40.000 KM Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka iz Sarajeva na ime podrške radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH, koja je tokom 2023. godine bila utočište i za 14 porodica iz ovog kantona. Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona odobreno je 50.000 KM u svrhu provođenja programskih aktivnosti u 2024. godini.
Sanacija štete
Općini Žepče je iz budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite odobreno 25.000 KM na ime jednokratne pomoći za hitne intervencije za sanaciju šteta nastalih usljed prirodne nepogode uzrokovane jakim olujnim vjetrom, a koristit će se za sanaciju štete na objektu Stacionara JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Žepče.