Proteklog četvrtka održana je 49. redov- na sjednica Gradskog vijeća Zenica. Vijećnici su, između ostalog, razmatrali Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2020. godine, Prijedlog Zaključka o pod- nošenju izvještaja o utrošku sred- stava za vrijeme pandemije koro- navirusa, kao i Prijedlog Plana ko- rištenja javnih površina na području Grada Zenica za 2020. godinu. Na dnevnom redu bile su i Informacija o realizaciji Programa mjera za unapređenje poljoprivrede u 2019. godini na području grada Zenica te Program mjera  za unapre- đenje poljoprivredne  proizvodnje  u 2020. godini na području Grada Zenica. Usvoje- ni su Izvještaj o realizaciji programa utroš- ka sredstava iz Fonda za ekologiju za 2019. godinu i Program utroška sredstava  iz Fon- da za ekologiju za 2020. godinu, a Vijeće je podržalo i Prijedlog Plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu uz zaključak da se planira i rekonstrukcija gradskih ulica čija rekonstrukcija nije predviđena u ovom Prijedlogu. Od ukupno 14 tačaka, vijećnici su razmotrili devet jer je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma. U skladu sa obaveznim preventivnim mjerama, izuzev ovla- štenim predstavnicima RTV Zenica nije bilo dozvoljeno prisustvo medija te zbog toga i donosimo ovakav izvještaj.

Naredna, 50. po redu sjednica GV, za- kazana je za četvrtak, 11. juna, a na Dnev- nom redu je 11  tačaka, među kojima je    i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Ze- nica za 2019. godinu s Prijedlogom Za- kljuĉka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2019. godinu i rasporedu viška prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada ostvare- nog u 2019. godini.        (A.H.K.)