Udruženje „Baton“ Zenica nedavno je organizovalo naučnu diskusiju pod nazivom „Bošnjaci Sandžaka-izazovi i perspektive“. Gost predavač bio je prof.dr. Admir Muratović, profesor historije Sandžaka na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.
„Izazovi Bošnjaka Sandžaka ista su kao i kod svih Bošnjaka. To su stabilizacija našeg identiteta u kontekstu ukupnih procesa koji se dešavaju na globalnom planu, te stabilizacija dva domovinska prostora: Bosna i Hercegovina kao naša matična država ali i pozicija Bošnjaka u Sandžaku koji je u sastavu Srbije, a koji Bošnjaci doživljavaju kao svoju domovinu jer tu žive i žele da se ostvaruju u punom kapacitetu“, kaže Muratović.
Najveća perspektiva Bošnjaka Sandžaka je, kako kaže Muratović, mogućnost da budu akteri procesa, a ne objekat nad kojim se vrši ispitivanje. „Bošnjacima bi poručio da imaju samopoštovanje, samouvjerenje kada je upitanju njihov identitet, da imaju potrebu da budu odlučniji i hrabriji kada se prave iskoravi te da vjeruju u sebe“, ističe Muratović.