Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK BiH) te uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizirao je, proteklog utorka, za koordinatore antikorupcijskih aktivnosti organa/institucija i gradova/općina ZDK-a radionicu na temu “Izrada planova integriteta i registar rizika”.
Veliki korak
Kako je kazao Elvis Kondžić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, ova radionica predstavlja jedan veliki korak, jer se održava na inicijativu Ureda za borbu protv korupcije ZDK, a na kojoj žele ukazati na značaj izrade planova integriteta, kao prvog stepena borbe protiv korupcije, u smislu prevencije korupcije u institucijama.
„Danas (utorak, op.a.) smo u Zenici, odakle želimo poslati poruku da institucije pripadaju građanima i da svi oni koji su došli ovdje, a predstavljaju svoje institucije, imaju namjeru da te institucije vrate građanima na način da će sami pokušati da skeniraju svoje slabosti na korupciju izradom planova integriteta i, naravno, kasnije, procesuiranjem svih, eventualnih, neregularnosti u tom radu“, rekao je Kondžić. Dodao je da su njihove partnerske organizacije sve ostale organizacije, uredi i tijela za borbu protiv korpucije iz cijele BiH, svih kantona i entiteta, a kada govorimo o međunarodnoj zajednici, to su OSCE, Delegacija EU, USAID-a i ambasade prijateljskih zemalja.
Premijer Pivić najavio donošenje zakona o prijavi imovine nosilaca javnih funkcija
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić je napomenuo i da je, u svom ekspozeu, kazao da je, između ostalog, fokus rada Vlade ZDK borba protiv korupcije.
„To je naše iskreno opredjeljenje na kojem ćemo, zaista, raditi. Jedan od prvih koraka jeste da ćemo u parlamentarnu proceduru uputiti i zakon koji se odnosi na oblast korupcije, to jeste prijavljivanje imovine nosilaca javnih funkcija. To je samo jedan segment onoga što ćemo raditi. Pored toga, radit ćemo i na drugim važnim pitanjima koja se odnose na borbu protiv korupcije i mislim da ćemo, u tom smislu, uključiti sve institucije koje pripadaju ZDK“, rekao je premijer Pivić. Kada je u pitanju rad Ureda za borbu protiv korupcije ZDK, premijer Pivić je kazao da će biti nastavljena provjera diploma uposlenih unutar institucija i ustanova ZDK. „To je jedan od prvih koraka, ali, svakako, ne samo to, nego i druga važna pitanja će biti obuhvaćena Uredom za borbu protiv korupcije i mi smo odlučili da ćemo dodatno ojačati sam kapacitet Ureda, sa aspekta dodatno uposlenih i novih finansijskih sredstava, kako bi Ured djelovao što nezavisnije i efikasnije“, dodao je premijer Pivić.
Dževad Fejzić, sekretar Ureda za borbu protiv korupcije ZDK po ovlaštenju Vlade je kazao da će Ured, u narednom periodu, pored operativno-tehničkih stvari koje trebaju donijeti kako bi uspostavili samu prevenciju borbe protiv korupcije u ZDK, raditi i na konkretnim stvarima.
„Trenutno su u završnoj fazi izrade registara imenovanih i zaposlenih. Cilj ovih registara jeste da, na neki način, eliminišemo rizike kod reguliranih tijela i kod samog zapošljavanja. Pored toga, radit ćemo i na uspostavi drugih registara za koje Ured ima ovlasti da radi i bit ćemo uključeni u izradu zakona o prijavi i porijeklu imovine javnih funkcionera, na što ćemo staviti akcenat u narednom periodu i što je ključ kako bismo ozakonili određene procese“, rekao je Fejzić.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA