Prošle sedmice je u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenici obavljen proces vakcinacije stanovništva protiv koronavirusa a prema unaprijed utvrđenim planom Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica.
2.000 Pfizer vakcina
U četiri dana koliko je trajala vakcinacija, u skladu s prioritetnim skupinama koje se vakcinišu, na način kako je to propisano u Planu za vakcinaciju protiv COVID-a 19 Federacije BiH, iz Ambulanti porodične medicine je telefonski pozvano 2.000 Zeničanki i Zeničana kako bi se izbjegle gužve i nepotrebna čekanja. Cijeli proces je trajao petnaestak minuta uz dodatnih 30 minuta opservacije nakon vakcinacije. U postupku vakcinacije u Gradskoj areni Zenica bilo je angažovano 88 radnika Doma zdravlja, koji su bili raspoređeni da rade na ljekarskom punktu, punktu za administraciju, punktu za vakcinaciju i punktu za opservaciju. Uz njih, tu su bili i pripadnici Civilne zaštite i aktivisti Crvenog križa tako da je bilo angažovano ukupno 144 osobe.

– Projekat vakcinacije 1.980 naših građana u Areni Zenica sproveden je na uspješan način, te se ponosim našim radnicima koji su radili na ovom Projektu. Naša ustanova na sebe je preuzela najveći teret da se sprovede Projekat vakcinacije u Areni Zenica, kao i vakcinacije koja se sprovodi počev od 12. marta, a sprovodit će se i u narednom periodu -izjavila je nakon uspješno provedene vakcinacije dr. sc. prim Mersija Kasumović,
direktorica Doma zdravlja Zenica.

– U skladu s Planom vakcinacije protiv COVID-a 19 Federacije Bosne i Hercegovine, vakcinacija se sprovodi prema utvrđenim prioritetnim grupama za vakcinaciju. Ranije je Dom zdravlja sproveo vakcinaciju zdravstvenih radnika i osoba i osoblja u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, lica s Downovim sindromom, paraplegičara, ratnih vojnih invalida – paraplegičara, osobe oboljele od dječije paralize, dijalizne pacijente, te je sprovedena vakcinacija za dio populacije osoba starijih od 60 godina i ranjivu populaciju sa hroničnim bolestima. Dom zdravlja nastavlja s vakcinacijom osoba starijih od 60 godina, ranjivom populacijom sa hroničnim bolestima i nepokretnih i slabo pokretnih lica koje mobilni timovi vakcinišu u kućnim uslovima. Nadamo se da ćemo uskoro prijeći na vakcinisanje preostalih prioritetnih skupina, kao što su zaposleni u značajnim javnim institucijama -rekla je direktorica Doma zdravlja, dr. sc. prim. Mersija Kasumović.
Zadovoljni građani
Zeničani koji su se vakcinisali su u svojim izjavama za medije rekli da nisu razmišljali koju vakcinu da prime te da su s nestrpljenjem čekali bilo koju da im se ponudi kao zaštita protiv koronavirusa.
– Nisam imao nikakve dileme u vezi s vakcinacijom. Sin je još prije dva mjeseca prijavio suprugu i mene. Sve je super organizovano, ovdje je dosta volontera koji nas stalno obilaze i nude pomoć. Bilo mi je svejedno koja je vakcina u pitanju -rekao je Nihad Gutlić.
Suada Alić potvrdila je da joj je drago što je primila vakcinu i da se osjeća vrlo dobro.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju