Razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, Centralna izborna komisija BiH je okončala proces ovjere političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na predstojećim Općim izborima 2022. godine zakazanim za nedjelju, 02.10.2022. godine. Ovjereno je ukupno 90 političkih stranaka i 17 nezavisnih kandidata, a pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata je javnosti dostupan na web stranici Centralne izborne komisije BiH. U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 06. do 14. juna 2022. godine, do 16:00 sati.


Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici odobrilo Odluku o finansiranju Općih izbora. Ministri su usvojili Posebnu odluku kojom se Centralnoj izbornoj komisiji BiH posuđuje 9,7 miliona KM za provedbu izbora od RAK-a, što je prijedlog ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande. Podsjetimo, Centralna izborna komisija je tražila 12,5 miliona KM za potrebe provođenja izbornog procesa.


Izlaganje Izvoda iz Privremenog biračkog spiska na uvid javnosti trajat će od 4. juna do 4. jula. Izborne komisije dužne su izložiti izvode iz Privremenog biračkog spiska u elektronskoj ili u štampanoj formi u propisanom roku u centru za birački spisak, mjesnim zajednicama, na internet-stranici općine/grada ili izborne komisije i drugim pogodnim mjestima utvrđenim planom izlaganja Privremenog biračkog spiska, kako bi birači mogli imati pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa te se opredijeliti za biračku opciju. CIK BiH poziva sve državljane BiH s biračkim pravom da izvrše uvid u izvode iz Privremenog biračkog spiska, te da ukoliko utvrde potrebu za ispravkom i dopunom svojih podataka odmah kontaktiraju nadležni matični ured i centar za birački spisak kako bi se izvršile potrebne ispravke ili dopune, a sve one koji imaju informaciju da se na izvodima nalaze imena osoba koje su umrle da o tome odmah obavijeste nadležni matični ured i centar za birački spisak kako bi se pokrenule procedure upisa tih osoba u matičnu knjigu umrlih i kako bi se izvršilo brisanje podataka tih osoba sa biračkih spiskova koji će se koristiti za potrebe provedbe Općih izbora 2022. godine.
Podnošenje prijava za glasanje izvan BiH moguće je samo elektronski ili telefaxom, a rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH ističe 19. jula 2022. godine.