Iako je Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj posljednjoj sjednici, usvojila sve tačke dnevnog reda bez ikakve rasprave, zastupnici pojedinih stranaka su, na samom početku sjednice, tražili odgovor od premijera ZDK, Nezira Pivića i predsjedavajućeg Skupštine ZDK, Ćazima Huskića u vezi s pismom kojeg je američki ambasador Michael Murphy uputio premijeru ZDK, predsjedavajućem Skupštine i svim zastupnicima.
Memić: „Radi se o ozbiljnoj problematici“
Šef Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini ZDK, Damir Memić je kazao da smatra da se o tom pismu trebalo raspravljati na sjednici Skupštine kao o zasebnoj, dopunskoj tački dnevnog reda.


Podsjetit ću ga da je ova vlada krenula vrlo jasno u borbu protiv korupcije, da je u pripremi zakon o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija, da su u pripremi registri uposlenih i imenovanih lica i niz drugih aktivnosti koje ova vlada predvodi odnose se na borbu protiv korupcije i sukobe interesa“, istakao je premijer Pivić.


„Na početku sjednice smo ukazali na problem da je Ambasada SAD-a uputila pismo zabrinutosti Vladi Zeničko-dobojskog kantona, premijeru i skupštinskim zastupnicima, u kojim se ukazuje na nelegalnu smjenu tri člana Nezavisnog odbora, te je upozoreno da se ponavlja situacija iz 2021. godine, kada je Ambasada SAD-a prekinula kontakte sa tadašnjom Vladom ZDK i stavila ih na listu sankcija. Tek nakon tih intervencija, s obzirom na to da se radi o ozbiljnoj problematici, dobili smo odgovor na postavljeno pitanje i smatrali smo da se ta tačka dnevnog reda trebala naći na dnevnom redu ove sjednice Skupštine, jer je problematika u kojoj Ambasada SAD-a ukazuje na netrasparentan rad po pitanju nezavisnosti i profesionalnog rada policije ozbiljna tačka dnevnog reda“, rekao je Memić.
Nakon zatražene pauze, zastupnik Elmin Šabanović (BHI-KF) je kazao da su zastupnici te i drugih stranaka opozicije: SDP-a, Hrvatske demokratske zajednice, Naroda i Pravde te Naše stranke, nezadovoljni što se ne raspravlja o tom pismu, razmišljali i o napuštanju same sjednice, ali da su ipak odlučili ostati zbog važnosti današnjih tačaka dnevnog reda.
„U prošlom mandatu smo imali sličnu situaciju. I tada smo došli na „crnu listu“ Ambasade SAD-a i sad to imamo ponovo, iako smo upozoravali da se ne radi izmjena Nezavisnog odbora na ovaj način. Žalosno je da ponovo primamo pisma američkog ambasadora i da jednostavno radimo sve ono što ne bismo trebali raditi za dobrobit nezavisnosti policije i policijskih službenika“, kazala je zastupnica Sanja Renić (BHI-KF).
Pivić: „Staje se u zaštitu onih lica za koje je utvrđeno da su u sukobu interesa“
Kako je kazao zastupnik Mirnes Bašić (SDA), iznenađen je jer je Ambasada SAD-a reagovala u ovom momentu, kada se mijenjao sastav Nezavisnog odbora. „A šutilo se prije godinu dana, kada se mijenjao Zakon o unutrašnjim poslovima, gdje se, na tako jedan nedemokratski i nepravni način, izmijenio Zakon o unutrašnjim poslovima. Pravnik sam i mogu kazati da nigdje nisam vidio da se donese zakon i da ima retroaktivnu primjenu. Na takve donesene zakone niko nije imao primjedbi, čak ni OHR, OSCE, Ambasada SDA-a…“, rekao je zastupnik Bašić.
„Ovdje je jasna stvar. Izmjene Zakona smo imali 2023., gdje se, faktički, ide u retroaktivnu izmjenu samog Zakona, što je apsolutno nedopustivo u pravu i ne može se primijenjivati. Iz tog razloga je i ocjena ustavnosti tog zakona pred Ustavnim sudom FBiH, za koje uskoro očekujemo i sami odgovor, odnosno rješavanje tog pitanja“, rekao je premijer Pivić
Sada, rekao je premijer Pivić, „imamo situaciju da zastupnici raspravljaju, kao da su iznenađeni tim pismom i dešavanjima, a Skupština je, ustvari, smijenila ta tri člana Nezavisnog odbora, na osnovu utvrđenih činjenica da su te osobe u sukobu interesa“.
„Iz tog razloga čudi me da američka Ambasada, bez prethodnih provjera, šalje upit i pita šta se dešava sa Nezavisnim odborom, a vrlo dobro znamo da je njihova pažnja upravo usmjerena u tom pravcu, da se jača borba protiv korupcije, nezavisnost. Međutim, sad imamo jednu čudnu situaciju, da se, na neki način, staje u zaštitu onih lica za koje je evidentno utvrđeno da su u sukobu interesa. Mi smo, kao Vlada, dobili to pismo. Naravno, mi ne učestvujemo u izboru članova Nezavisnog odbora i ni na koji način nismo ni učestvovali ali, u svakom slučaju, podržavamo odluku koja ide u pravcu jače borbe protiv korupcije i borbe protiv sukoba interesa“, rekao je premijer Pivić. Dodao je da će se uskoro sastati sa američkim ambasadorom i imat će priliku da razgovaraju o svemu.