Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije ZDK, usvojila je set akata koji se odnose na prevenciju i borbu protiv korupcije, čime su se stekli kvalitetni uslovi potpunu uspostavu funkcionisanja Ureda za borbu protiv korupcije.
Provjereno 8.469 diploma
Postupajući po preporuci Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH, te Odluke Vlade, Tim Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije u prethodnom periodu sačinio je informaciju o procesu revizije diploma za nosioce izvršne vlasti, savjetnike nosioca izvršne vlasti uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, državne službenike i namještenike, uposlene u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima kojima je osnivač kanton ili se finansiraju iz Budžeta kantona, javnim preduzećima i privrednim društvima ZDK s većinskim vlasničkim kapitalom.
Sekretar po ovlaštenju Ureda za borbu protiv korupcije ZDK Dževad Fejzić naglašava da je do sada izvršeno 8.469 revizija diploma, od kojih je 8.039 potvrđena vjerodostojnost, dok je za 336 diploma postupak provjere u toku ili su na dodatnoj provjeri, za 35 diploma je potrebno izvršiti uplatu novčane naknade, a kod 33 diplome nije potvrđena ispravnost što je u skladu s ovlastima predato na daljnje preispitivanje nadležnim organima, tj. Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK i Kantonalnom tužilaštvu ZDK. U procesu revizije diploma kod 26 diploma nije bilo moguće izvršiti provjeru iz razloga što su tokom posljednjeg rata uništene matične knjige, te uprave tih obrazovnih ustanova nisu imale mehanizam potvrde tih diploma.
Kontinuiran proces
U narednom periodu slijedi dodatna provjera po zaključcima iz Informacije o procesu revizija diploma, gdje je Tim Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije zahtijevao od svih kantonalnih organa da prilikom novih zapošljavanja izvrše provjeru vjerodostojnosti tih diploma i dostave informaciju o tome. Fejzić dodaje da će uskoro zaokružiti priča o revizija diploma, ali da je ovaj proces kontinuiran gdje će svaki rukovodilac kod novog zapošljavanja imati obavezu, kao i do sada, da Ured za borbu protiv korupcije obavijesti o procesu revizije diploma.
“S obzirom da smo u sistem prevencije i borbe protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona uključili jedinice lokalne samouprave, uskoro ćemo dati preporuku o pokretanju postupka preispitivanja vjerodostojnosti diploma na lokalnom nivou i tu ćemo se u punom kapacitetu, shodno ranijem iskustvu, staviti na raspolaganje gradovima i općinama u Zeničko-dobojskom kantonu”, rekao je Fejzić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju